Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.
-- La BruyereHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Tabulky

Tabulky obyčejné

Pomocí standardního JSPWiki značkovacího jazyka je možno poměrně jednoduše vytvořit jednoduché tabulky.

|| nadpis 1 || nadpis 2
| ''pole 1'' | textové\\ pole 2
| [Main] | __pole 3__
nadpis 1 nadpis 2
pole 1 textové
pole 2
Main pole 3

Tabulky můžeme oživit i pomocí stylů.

||%%(text-align:left)Left Heading%% ||%%(text-align:center)Center Heading%% ||%%(text-align:right)Right Heading%%
|%%(text-align:left)Left Cell 11%% |%%(text-align:center)Center Cell 12%% |%%(text-align:right)Right Cell 13%%
|%%(text-align:left)Left Cell 21%% |%%(text-align:center)Center Cell 22%% |%%(text-align:right)Right Cell 23%%
|%%(text-align:left)left%% |%%(text-align:center)center%% |%%(text-align:right;color:red)combine alignment and color%% 

vysází

Left Heading Center Heading Right Heading
Left Cell 11 This is a long entry to show that the text in this column is centered. Right Cell 13
Left Cell 21 Center Cell 22 Right Cell 23
left center combine alignment and color

Tabulky složité

Pro složitější nepravidelné tabulky je možno použít pluginu Table. Příklad dobře ilustruje, co a jak toho lze dosáhnout.

[{Table

|Nr |Aaa  |<   |Ccc |<
|#  |aaa  |bbb |ccc |ddd
|#  |^    |bbb |^   |ddd
}]

vysází

Nr Aaa Ccc
1 aaa bbb ccc ddd
2 bbb ddd

Jiný příklad

Vlivy na organismus Mikroklima
Hmotnostní Pevný aerosol Aerosolové Psychické mikroklima
Kapalný aerosol
Mikrobi Mikrobiální
Toxické pevné látky Toxické
Toxické kapaliny
Toxické plyny
Vzduch (jeho pohyb)
Prostor (barevnost)
Člověk
Odéry Odérové
Vodní pára  
Energetické Teplo Konvekční Tepelně vlhkostní
Kondukční
Evaporační
Respirační
Radiační
Světlo Světelné
UV záření Elektromagnetické
Laserové záření
Mikrovlnné záření
Ionizující záření Ionizační
Ionty v ovzduší Elektroiontové
Statická elektřina Elektrostatické
Zvuk Akustické
Gravitace Gravitační
Vibrace Vibrační

Protože jde o plugin, a tabulka je parametrem tohoto pluginu, pokud chceme používat jiné pluginy (např. Image nebo nbsp, je potřeba je speciálně upravit pomocí znaku .

[{Table

| [{nbsp count='10'}] |Aaa  | [{nbsp count='10'}]
}]

vysází

           Aaa           

Parametry

parametr popis parametru
rowNumber počáteční číslo řádku (aktivní v případě použití '#')
style CSS styl pro tabulku (např. 'border=2px solid black;')
headerStyle CSS styl pro buňky tabulky (začínající na '|')
dataStyle CSS styl pro buňky hlavičky tabulky (začínající na '||')
evenRowStyle CSS styl pro liché řádky (např. 'background: #ffff00;')
oddRowStyle CSS styl pro sudé řádky

Pokročilé formátování pomocí neviditelné tabulky

Pokud tabulku obarvíme na barvu pozadí (většinou na bílo), můžeme své stránky formátovat v tabulkovém formátu.

[{Table style='border-style: solid; border-color:#FFFFFF' dataStyle='border-style: solid; border-color:#FFFFFF'

|X15APP | Aplikační počítačové prostředky |< |< |Rozsah výuky:  	|1+2
|Přednášející (garant): 	|Novák
}]

X15APP Aplikační počítačové prostředky Rozsah výuky: 1+2
Přednášející (garant): Novák

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-3) byla změněna 23:42 16.11.2007 uživatelem xkrumpha.