Inspirace přivodí samotu kdekoli.
-- EmersonHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Ing. Jiří Krumphanzl, Ph.D.
 
Kontakt:
 E-mail:
 Telefon:
 

Vítejte na mé domovské stránce./Welcome to my home page.

Specializace

Publikace/Publications:

1999

1. Kyncl, J., Krumphanzl, J.: Optimal Proportion between Radiation and Convection due to PMV Formula. In: ENTREE 99. Brussels: IEEE. 1999. p. 179-188. - ISBN 90-76760-01-2, Tampere, Finland

Abstrakt
It is a well-known fact that there is the possibility to decrease the needed heating power in buildings by decreasing the convection temperature (i.e. the temperature of the air in rooms) while simultaneously increasing the mean radiation temperature of ambient surfaces (walls and surfaces of heating devices). If the value of the PMV formula is not changed, the thermal comfort in the room should not be changed. The aim of this paper is to evaluate possible energy savings resulting from the described process in case of an average living room. The first step is to make graphs of relations between convection and radiation temperatures for constant PMV value. Then the steady state heat transport equations are solved and the energy savings become apparent.

2000

2. Habel, J., Kyncl, J., Krumphanzl, J.: Praktický výpočet indexu oslnění UGR metodou. In: Mezinárodní konference SVĚTLO 2000. VŠB Technická univerzita Ostrava 2000: Česká společnost pro osvětlování, 2000, díl 1, s. 37-41., ISBN 80-7078-789-9
3. Krumphanzl, J., Kyncl, J.: Optimalizace sálavého pole v souvislosti s úsporami při radiačním vytápění interiérů, Mezinárodní konference ELEN 2000, ČVUT Praha, 2000, ISBN 80-01-02238-2.

Abstrakt
Příspěvek popisuje metody optimalizace a výsledky jejich aplikace při návrhu otopných soustav z hlediska rovnoměrnosti rozložení sálavých toků působících na člověka ve zvoleném interiéru. Výsledky výzkumu jsou zobecnitelné i na užití při návrhu průmyslových ohřevů, osvětlovacích soustav atd.

The paper deals with Genetic Algorithms applied on the optimization of Mean Radiant Temperature. The position of radiators is optimized to fit the best value of chosen criterion. This access and developed software can be easily used to solve optimization problems of lighting, industrial heating etc.

4. Habel, J., Kyncl, J., Krumphanzl, J.: Výpočet indexu oslnění metodou UGR prostřednictvím internetu, čas. SVĚTLO č.2, 2000, ISSN 1212-0812

2001

5. Doležel, I., Krumphanzl, J., Kubín, P., Kyncl, J., Trefný, J.: Electromagnetic Fields Produced by Power Overhead Lines and Their Environmental Aspects. In: Colloquium CIGRE. Praha : Národní komitét CIGRE, 2001, p. 51-57. ISBN 80-238-7635-X.
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/0483
6. Krumphanzl J.: Implementation of Genetic Algorithms in Mathematica® language(info), 5th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2001, May 21, Prague, CTU, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, 2001, p. 157-158.

Abstrakt
In this paper there is described the way and experiences of implementation of Genetic Algorithms(GA) in program Mathematica. There was implemented GA in order to find a optimal solution of NP-hard or other large complex problem(in many dimensions). In Department of Electroenergetics this package was used on several problems with enough good results.

7. Krumphanzl, J., Kubín, P., Kyncl, J.: Global Optimization Methods Applied on Channel Furnaces Design. In: International Seminar on Heating by Internal Sources. Padova : Universita degli Studi di Padova, 2001, p. 651-656. ISBN 88-86281-64-1.
8. Krumphanzl, J., Kyncl, J., Kubín, P.: Genetické algoritmy při návrhu kanálkových pecí. In: Sborník 2. odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno : VUT FEI, 2001, s. 58-63. ISBN 80-214-2015-4.
9. Tůma, J., Habel, J., Kyncl, J., Krumphanzl, J., Hašpica, R.: Optimalizace klimatu interiérů. In: Elektroenergetika 2001. Košice : TU, FEI, 2001, s. 149-154. ISBN 80-88922-34-8.

2002

10. Doležel, I., Krumphanzl, J., Kubín, P., Kyncl, J., Trefný, J.: Elektromagnetická pole generovaná venkovními vedeními vvn a jejich vliv na životní prostředí. In: EE - Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. 2002, roč. 8, č. 8, s. 7-10. ISSN 1335-2547.

Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/0483
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 212300016
Abstrakt
Production, transmission, and use of electricity are accompanied with generation of low-frequency electromagnetic fields (EMF). These fields may affect both operation of near electric devices and appliances and also behaviour of various living organisms. Although it is not exactly known whether exposure to such EMF constitutes a health hazard or not, the general trend based on the mentioned viewpoints is to minimize their values as much as possible. The paper summarizes the latest results of research in the domain of the biological effects of EMF and consequent health risks, in connection with EMFs produced by overhead lines of general configuration. Presented is the procedure for determining the peak values of such fields and description of the corresponding code written in “Mathematica”. Theoretical considerations are supplemented with illustrative example and presentation of the results.

11. Tůma, J., Habel, J., Kyncl, J., Hašpica, R., Krumphanzl, J.: Optimalizace klimatu interiérů. In: JEEEC - Journal of Elektrical Engineering/Elektrotechnický časopis. 2002, roč. 53, č. 4, s. A. ISSN 1335-3632.

Abstrakt
V článku je popsán přístup k řešení pohody člověka v konkrétním interiéru. Je podán soubor objektivních faktorů, ovlivňujících pohodu interiérů a zvláštní pozornost se věnuje optimalizaci klimatu z hlediska tepelné a světelné pohody. Cílem optimalizace je i snížení energetické náročnosti otopných a osvětlovacích soustav. Teoretická odvození jsou doplněna prezentací dosažených výsledků.
Klíčová slova
optimalizace klimatu interiéru, tepelná pohoda, světelná pohoda, využití genetických algoritmů, limitní faktory při hodnocení tepelné a světelné pohody.

2005

12. Krumphanzl, J., Kyncl, J., Kubín, P.: Optimization Techniques in Electroheat Devices Design, The 3rd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005, ISBN 80-8073-305-8. Stará Lesná, Slovenská republika

Abstrakt
The paper deals with the design of selected electroheat device as an optimization problem that in fact every creative design invention is. The design process represents the solving of some type of indirect task, exactly unsolvable and in addition the exact solution of the direct problem is unsolvable as well and numerical approximation seems to be -instead of designer’s transcendental anticipation- the only way. Authors show the principles of the fitness function creation and finding optimal and sub-optimal parameters (for example the geometry, temperatures, air velocity) using genetic algorithms based on optimization techniques. Appliances examples of glass furnaces, paper drying and solar collector systems are presented.

Ostatní zájmy/Other interests:

Linux a TeX společně a nikdy jinak

Přílohy

abstract.pdf Info on abstract.pdf 31876 bytes
eacs.png Info on eacs.png 3234 bytes
slt.gif Info on slt.gif 5289 bytes
xkrumpha.png Info on xkrumpha.png 104878 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-86) byla změněna 12:47 21.02.2020 uživatelem xkrumpha.