Chceš-li být filosofem, piš romány.
-- CamusHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
   ELEKTRO a legislativa (stav ke dni 30.6.2010)

Zákony

 1. Zákon č. 174/1969 Sb., o státním odborném dozoru
 2. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (viz ještě zák. č. 481/2008 Sb.)(info)
 3. Zákon č. 251/2004 Sb., o inspekci práce
 4. Zákon č. 309/2004 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 5. Zákon č. 481/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.(info)
 6. Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. ("energetický zákon")

Vyhlášky

 1. Vyhl. 50/1978 Sb., o klasifikaci pracovníků v elektrotechnice
 2. Vyhl. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě(info), (změny: Vyhl. 81/2010 Sb.(info))
 3. Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb(info)
 4. Vyhl. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov(info)
 5. Vyhl. 453/2008 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy(info)
 6. Vyhl. 454/2008 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za řinnost OTE a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona(info)
 7. Vyhl. 486/2008 Sb., o stanovení odborných činností souvisejících se zabezpečením vydávání a distribuci českých technických norem(info)
 8. Vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby(info)
 9. Vyhl. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízení(info)
 10. Vyhl. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení(info)
 11. Vyhl. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu(info)

Nařízení vlády

 1. NV 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (změny: NV 174/1998 Sb., NV 78/1999 Sb., NV 323/2000 Sb., NV 329/2002 Sb.)
 2. NV 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody (změny: NV 585/2002 Sb.)
 3. NV 297/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE
 4. NV 494/2001 Sb., o zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení
 5. NV 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
 6. NV 17/2003, kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí(info)
 7. NV 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 8. NV 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
 9. NV 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
 10. NV 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Přístup k právu EU

 1. Hledáte nařízení, směrnici nebo rozhodnutí EU? :-)

Přílohy

NV_17-2003.pdf Info on NV_17-2003.pdf 217021 bytes
Vyhl_148-2007.pdf Info on Vyhl_148-2007.pdf 393651 bytes
Vyhl_268-2009.pdf Info on Vyhl_268-2009.pdf 373317 bytes
Vyhl_453-2008.pdf Info on Vyhl_453-2008.pdf 1140129 bytes
Vyhl_454-2008.pdf Info on Vyhl_454-2008.pdf 415191 bytes
Vyhl_486-2008.pdf Info on Vyhl_486-2008.pdf 350966 bytes
Vyhl_499-2006.pdf Info on Vyhl_499-2006.pdf 1900161 bytes
Vyhl_51-2006.pdf Info on Vyhl_51-2006.pdf 151050 bytes
Vyhl_51-2006.pdf.pdf Info on Vyhl_51-2006.pdf.pdf 151050 bytes
Vyhl_73-2010.pdf Info on Vyhl_73-2010.pdf 178763 bytes
Vyhl_79-2010.pdf Info on Vyhl_79-2010.pdf 1831315 bytes
Vyhl_80-2010.pdf Info on Vyhl_80-2010.pdf 972167 bytes
Vyhl_81-2010.pdf Info on Vyhl_81-2010.pdf 791666 bytes
Zavazne_CSN_268-2009.pdf Info on Zavazne_CSN_268-2009.pdf 253775 bytes
sb22-97.pdf Info on sb22-97.pdf 108698 bytes
sb481-09.pdf Info on sb481-09.pdf 327468 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-34) byla změněna 14:13 30.06.2010 uživatelem RaCa.