Ptej se svého bližního jen na to, co víš sám lépe. Pak může být jeho rada cenná.
-- KrausHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
   Teplárenství

 


  • Systémy centralizovaného zásobování teplem (CZT)
  • Zdroje tepla, teplárny vs. výtopny
  • Energetické audity
  • Výpočty energetické náročnosti budov
  • Opatření ke snížení energetické náročnosti
  • Alternativní způsoby vytápění

   Využití biomasy - výtopna v rakouském Stallingeru


Co je to energetický audit?

Jedná se o zhodnocení energetického hospodářství objektů a technologií. Vyhodnocuje energetické hospodářství, provádí jeho analýzu a na jejím základě navrhuje zlepšení v oblasti hospodaření energie a paliv.Hodnotí se toky energií a jejich využití, u budov se zjišťují tepelně technické vlastnosti. Výsledkem je analýza stávajícího stavu, odhalení nedostatků v energetickém hospodářství a především návrh různých variant opatření, která přinesou úspory energie. Z navržených opatření se vybere nejoptimálnější řešení. Toto řešení musí být výhodné, a to nejen z hlediska úspor energie, ale i z hlediska ekonomického, důraz se klade i na vliv na životní prostředí. Proto se provádí důkladné energetické, ekonomické a ekologické zhodnocení.

Výsledkem energetického auditu není pouhý návrh energeticky úsporných opatření - teoretický materiál, který bude vlastníka zatěžovat dalšími povinnostmi, ale především návod jak postupovat, aby se snížila spotřeba a zvýšila efektivnost využití paliv a energie. Do roku 2001 byly energetické audity "nepovinné". Jejich zpracování se požadovalo, jestliže vlastník chtěl získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

  Ukázka termovize - tepelné ztráty dřevěného rodinného domu

V současné době se situace změnila. Od 1. ledna 2001 vstoupil v platnost Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který ukládá povinnost zpracování energetických auditů, a to nejen při předkládání žádostí o dotaci. Zákon byl novelizován předpisem č. 359/2003 Sb. s účinností od 29. 10. 2003 a předpisem č. 694/2004 Sb. s účinností od 31. 12. 2004. Zpracování energetického auditu přestalo být pro určité skupiny dobrovolnou záležitostí. Na základě Zákona o hospodaření energií č 406/2000 Sb., § 9 jsou povinny vybrané subjekty zpracovat energetický audit. V návaznosti na tento zákon byla vydána prováděcí vyhláška č. 213/2001 Sb., která přímo stanovuje přesná pravidla pro zpracování energetických auditů. Řada subjektů, které mají roční spotřebu energie, než je vyhláškou stanovená mez, je povinna zpracovat energetický audit.

Tento text byl převzat ze serveru energetik


Zpět

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-48) byla změněna 21:56 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.