Inspirace přivodí samotu kdekoli.
-- EmersonHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Zkušební činnost

ASOCIACE ZKUŠEBEN VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Zkušebna E05

ČVUT v Praze, FEL - Laboratoř vysokých napětí

ROZSAH ZKUŠEBNÍ ČINNOSTI

Číslo Název a předmět zkoušky Identifikace metody
1. Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek ZM-01
1.1 zkoušečky napětí ZM-01, PNE 35 9700
ČSN EN 61243-1, -2,
1.3 manipulační tyče, záchranné háky, zkratovací soupravy ZM-01, PNE 35 9700, ČSN 35 9701, ČSN 35 9703, ČSN EN 61230, ČSN EN 61219
2. Měření a diagnostika elektrických strojů točivých PN(ČEZ)-00/06
2.9 zkouška atmosférickým impulsem (krátkým) ČSN EN 60034-15, IEC 60034-15
3. Měření a diagnostika elektrických strojů netočivých ZM-11, PN(ČEZ)-00/05;-07
3.1 měření izolačního odporu ČSN 35 1090
3.3 měření částečných výbojů na výkonových transformátorech ČSN EN 60270 (34 5641)
3.4 měření částečných výbojů na přístrojových transformátorech ČSN EN 60270 (34 5641)
3.6 metoda frekvenčních charakteristik PN ČEZ
3.9 zkouška napětím:

ČSN EN 60076-3
ČSN 35 1080
ČSN 35 1088
3.9.1 - střídavým přiloženým
3.9.2 - střídavým indukovaným
3.9.3 - atmosférickým impulsem
7. Zkoušky kabelů a kabelových souborů
7.1 měření činného (ohmického) odporu jader

ČSN 34 7005 : 7/2001
ČSN 34 7006 : 7/2001
ČSN 34 7007 : 7/2001
ČSN EN 60071 - 1 (33 0419)
PNE 34 7626
7.2 měření izolačního odporu
7.3 měření částečných výbojů
7.4 zkouška napětím:
7.4.1 - stejnosměrným
9. Zkoušky izolátorů a izolátorových závěsů
9.1 zkouška střídavým napětím ČSN IEC 60-1 (34 5640)
keramické ČSN IEC 383-1 (348052)
kompozitní ČSN IEC 1109 (34 8120)
závěsy ČSN EN 60383-2 (34 8053)
9.2 zkouška impulsním napětím
10. Zkoušky rozvaděčů vn
10.1 zkouška sřídavým napětím ČSN IEC 60-1
nn ČSN EN 60439-1 (35 7107)
vn ČSN EN 60 694 (35 4205)
ČSN EN 60298 (35 7181)
10.2 zkouška impulsním napětím
11. Zkoušky spínacích přístrojů
11.1. zkouška střídavým napětím
ČSN EN 60694 (35 4205)
11.2 zkouška impulsním napětím
11.6 zkoušky vn pro zařízení nn ČSN EN 60947-1, ČSN EN 61180-1, -2
12. Kalibrace měřících systémů vysokého napětí
12.1 střídavé napětí

ČSN EN 60060-2 (34 5640)
12.2. stejnosměrné napětí
12.3. impulsní napětí
13. Kalibrace měricích systémů velkých proudů
13.2 impulsní proud ČSN EN 60060-2 (34 5640)
16. Měření eletkromagnetické kompatibility - EMC
16.1 měření kvality elektrického napětí (velikost napětí, pokles napětí a přepětí, harmonické zkreslení, nesymetrie a rychlé změny napětí - flikr) ČSN EN 50160 (33 0122)
ČSN IEC 1000-2-1, 2, 3, 6
ČSN EN 61000-2-4 (33 3432)
16.4 zkoušky odolnosti zařízení proti rušení rázovým impulsem ČSN EN 61000-4-5

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-67) byla změněna 16:22 06.06.2014 uživatelem rproch.