Zpět na hlavní stránku

Přenos tepla vedením (kondukce)

Příbuzné pojmy

K přenosu tepla vedením dochází při přímém kontaktu teplosměných ploch pomocí předávání kinetické energie vzájemným narážením molekul tvořících tyto plochy. Uvnitř pevné látky je teplo vedeno vibracemi přenášejícími se strukturou látky.

Fourierův zákon

V kartézských souřadnicích:

, ,

Ustálené vedení tepla

Neustálené vedení tepla


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki