Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit.
-- Chevallier G.Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky

N. Burbaki[1]

Cíle

Navigační strom

Navigační strom je nyní na této stránce.

Pravidla pro práci na encyklopedii

1. OOEET encyklopedie je tvořena vzájemně provázanými kartami s pevným formátem:

[{InsertPage page='OOEET_Zahlavi'}]

%%hlavnikarta
!!!Nadpis karty

%%kartapojmu
Příbuzné pojmy
[...zde jsou odkazy...]
%%

Tady je text karty

%%

%%spodnikarta
Cesta: [Úvodní strana|OOEET] **** [... tady jsou odkazy na větve na kterých tato karta leží ...]
%%

[{InsertPage page='OOEET_Zapati'}]

2. Symboly pro používané veličiny jsou definovány v seznamu všech symbolů, pokud potřebujete nový, rozšiřte seznam. Udržujte unikátnost symbolů, v případě shodných symbolů rozlište indexem (např. pro veličiny popisující záření index e).

3. Každá nová karta/stránka má jméno začínající prefixem OOEET_... . (např. OOEET_EletrotepelnyOhrev, OOEET_Emisivita, OOEET_FourierovaKirchhoffovaRovnice).

Under Construction Pics/uc.gif


[1] Podle kolektivního pseudonymu (Nicolas Bourbaki) autorů textu rozvrženého do 36 dílů, kterým skupina elitních francouzských matematiků zamýšlela obsáhnout originálním způsobem současnou matematiku a zdůraznit její axiomatickou strukturu.
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-5) byla změněna 21:33 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.