Zpět na hlavní stránku

Šedé těleso

Příbuzné pojmy

Šedé těleso je definované jako povrch, pro který je emisivita a absorpce nezávislá na vlnové délce.

Cesta: Úvodní strana ****


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki