Čím více peněz, tím méně svědomí.
-- GorkijHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
   Filtr pro PIC16F84A

Problém: Pro aparaturu C-30 jen nutno navrhnout fitr pro řídící kontrolér. Mikrokontrolér je rušen okolním signálem o délce cca 500ns a periodou cca 5-20ns, špičkové napětí rušivého signálu na přívodech k mikrokontroléru přesahuje 10V, což je 200% napájecího napětí, a tedy nepřípustné.

Schémata

» Navržené schéma

Filt/Image1.gif

» Obvyklé schéma

Filt/Image2.gif


Řešení

Nejprve si nadefinujeme potřebné "procedury".

Filt/Image3.gif
Filt/Image5.gif

Impedance navrženého schématu je:

Filt/Image6.gif
Filt/Image8.gif

a přenos:

Filt/Image9.gif
Filt/Image10.gif

Pro použití v grafech vyčíslíme:

Filt/Image11.gif

Pro porovnání vyjádříme přenos standardního filtru; a vyčíslíme:

Filt/Image12.gif

Pro zobrazení se nám bude hodit logaritmické měřítko, proto aktivujeme balíček "Graphics":

Filt/Image13.gif


Grafy

A nyní již můžeme tisknou grafy.

ČERVENĚ je zobrazen navrhovaný filtr,

ZELENĚ pak standardní.

Filt/Image16.gif
Filt/Image17.gif

U "LCRC" filtru můžeme spočítat zlomové kmitočty.

Položíme derivaci přenosu rovno nule:

Filt/Image18.gif
Filt/Image19.gif

První zlomový kmitočet je:

Filt/Image20.gif
Filt/Image21.gif

Druhý zlomový kmitočet je:

Filt/Image22.gif
Filt/Image23.gif

Zrychleně ještě jednou to samé pro "RC" filtr:

Filt/Image24.gif
Filt/Image25.gif

Vidíme, že chrakteristika "RC" filtru je hladká a nemá inflexní bod, tedy ani žádný extrém.

Jěšte jednou charakteristiky:

Tentokráte v plně logaritmických stupnicích.

Filt/Image26.gif
Filt/Image27.gif

Výřez pro detailnější náhled:

Filt/Image28.gif
Filt/Image29.gif

Absolutní srovnání který fitr je lepší:

Filt/Image30.gif
Filt/Image31.gif


Závěr

Výsledkem je, že je lepší filtr "LCRC" než pouhý "RC", sice více otáčí fázi (viz graf) přenášeného napětí, ale to nám vůbec nevadí. Filtr "LCRC" je pro 1MHz teoreticky cca 10000 lepší než "RC", ale je nutno brát v úvahu, ze mezní kmitočt použité indukčnosti je cca 75 MHz, rušení je řádově až 70-200 MHz, ale na druhou stranu rezistor se při techto kmitočtech začíná chovat jako indukčnost, a tedy zlepšuje požadovaný útlum. Dále jsme zanedbali sériový odpor kondenzátorů (ESR), což pri vysokých kmitočtech může vést k dalším nepřesnostem.

Po realizaci filtr splňoval naše očekávání a mikrokontrolér nyní spolehlivě pracuje.

Pozn.: místo klasického elektrolitického kondenzátoru je použit tantalový kond. s menším ESR.

autor: © 2000 Barvíř Pavel

Přílohy

Image1.gif Info on Image1.gif 2845 bytes
Image10.gif Info on Image10.gif 1936 bytes
Image11.gif Info on Image11.gif 1137 bytes
Image12.gif Info on Image12.gif 2155 bytes
Image13.gif Info on Image13.gif 1167 bytes
Image16.gif Info on Image16.gif 5898 bytes
Image17.gif Info on Image17.gif 10150 bytes
Image18.gif Info on Image18.gif 1317 bytes
Image19.gif Info on Image19.gif 1770 bytes
Image2.gif Info on Image2.gif 2032 bytes
Image20.gif Info on Image20.gif 1260 bytes
Image21.gif Info on Image21.gif 946 bytes
Image22.gif Info on Image22.gif 1261 bytes
Image23.gif Info on Image23.gif 945 bytes
Image24.gif Info on Image24.gif 1189 bytes
Image25.gif Info on Image25.gif 852 bytes
Image26.gif Info on Image26.gif 5891 bytes
Image27.gif Info on Image27.gif 4969 bytes
Image28.gif Info on Image28.gif 5240 bytes
Image29.gif Info on Image29.gif 9030 bytes
Image3.gif Info on Image3.gif 2114 bytes
Image30.gif Info on Image30.gif 4869 bytes
Image31.gif Info on Image31.gif 7870 bytes
Image5.gif Info on Image5.gif 922 bytes
Image6.gif Info on Image6.gif 1801 bytes
Image8.gif Info on Image8.gif 1644 bytes
Image9.gif Info on Image9.gif 2919 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-11) byla změněna 21:59 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.