Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
-- DeschampsHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Help, or Help version history

At line 5 changed 1 line.
!!Psaní textu
[{InsertPage page='Help_TextFormatting'}]
At line 7 removed 95 lines.
Pro psaní obyčejného textu nepotřebujete znát nic zvláštního. Prostě a jednoduše jej napište do stránky. Jednotlivé řádky textu přímo za sebou jsou vysázené jako jeden odstavec.
{{{
řádek jedna
řádek dva
řádek tři
}}}
__vysází:__
řádek jedna
řádek dva
řádek tři
Pokud chceme, aby tyto řádky začínaly na nové řádce použijeme
{{{
řádek jedna\\
řádek dva\\
řádek tři\\
}}}
__vysází:__
řádek jedna\\
řádek dva\\
řádek tři\\
Odstavce oddělujeme prázdnou řádkou.
{{{
odstavec 1
odstavec 2
}}}
__vysází:__
odstavec 1
odstavec 2
!!Styly písma
Je možné si vybrat z mnoha typů písma. Např.
[{Table
|| zobrazení || zápis
| __tučné písmo__ [{nbsp count='20'}] | {{{__tučné písmo__}}} [{nbsp count='10'}]
| ''kurzíva'' | {{{''kurzíva''}}}
| slovo %%sub dolní index %%sub index indexu%% %% | {{{slovo %%sub dolní index %%sub index indexu%% %%}}}
| slovo %%sup horní index %%sup index indexu%% %% | {{{slovo %%sup horní index %%sup index indexu%% %%}}}
| %%(text-decoration:underline)podtržení textu%% | {{{%%(text-decoration:underline)podtržení textu%%}}}
| %%strike přeškrtnutý text%% | {{{%%strike přeškrtnutý text%%}}}
| %%(font-size:75%)malé písmo%% | {{{%%(font-size:75%)malé písmo%% }}}
| %%(font-size:300%)velké písmo%% | {{{%%(font-size:300%)velké písmo%%}}}
| %%(color:red)hezké%% %%(color:green)barevné%% %%(color:blue)písmo%% | {{{%%(color:red)hezké%% %%(color:green)barevné%% %%(color:blue)písmo%%}}}
| %%(background-color:green;color:white)podbarvené%% %%(background-color:red;)písmo%%| {{{ %%(background-color:green;color:white)podbarvené%% %%(background-color:red;)písmo%% }}}
}]
Pokud to nestačí, použijte [Cascading Style Sheets|http://www.w3.org/TR/REC-CSS1] pro další možnosti.
!!Zarovnávání odstavce
{{{
%%center
Text zarovnaný na střed
%%
}}}
%%center
Text zarovnaný na střed
%%
{{{
%%ltr
Text zarovnaný doleva
%%
}}}
%%ltr
Text zarovnaný doleva
%%
{{{
%%rtl
Text zarovnaný doprava
%%
}}}
%%rtl
Text zarovnaný doprava
%%
At line 287 changed 1 line.
!!Tabulky obyčejné
[{InsertPage page='Help_Tables'}]
At line 289 removed 104 lines.
Pomocí standardního JSPWiki značkovacího jazyka je možno poměrně jednoduše vytvořit jednoduché tabulky.
{{{
||%%(text-align:left)Left Heading%% ||%%(text-align:center)Center Heading%% ||%%(text-align:right)Right Heading%%
|%%(text-align:left)Left Cell 11%% |%%(text-align:center)Center Cell 12%% |%%(text-align:right)Right Cell 13%%
|%%(text-align:left)Left Cell 21%% |%%(text-align:center)Center Cell 22%% |%%(text-align:right)Right Cell 23%%
|%%(text-align:left)left%% |%%(text-align:center)center%% |%%(text-align:right;color:red)combine alignment and color%%
}}}
__vysází toto__
||%%(text-align:left)Left Heading%% ||%%(text-align:center)Center Heading%% ||%%(text-align:right)Right Heading%%
|%%(text-align:left)Left Cell 11%% |%%(text-align:center)This is a long entry to show that the text in this column is centered.%% |%%(text-align:right)Right Cell 13%%
|%%(text-align:left)Left Cell 21%% |%%(text-align:center)Center Cell 22%% |%%(text-align:right)Right Cell 23%%
|%%(text-align:left)left%% |%%(text-align:center)center%% |%%(text-align:right;color:red)combine alignment and color%%
!!Tabulky složité a pokročilé formátování
Pro složitější nepravidelné tabulky je možno použít pluginu __Table__. Příklad dobře ilustruje, co a jak toho lze dosáhnout.
{{{
[{Table
|Nr |Aaa |< |Ccc |<
|# |aaa |bbb |ccc |ddd
|# |^ |bbb |^ |ddd
}]
}}}
vysází
[{Table
|Nr |Aaa |< |Ccc |<
|# |aaa |bbb |ccc |ddd
|# |^ |bbb |^ |ddd
}]
Jiný příklad
[{Table
| __Vlivy na organismus__ |< |< | __Mikroklima__ |<
| Hmotnostní | Pevný aerosol |< | Aerosolové | Psychické mikroklima
|^ | Kapalný aerosol |< |^ |^
|^ | Mikrobi |< | Mikrobiální |^
|^ | Toxické pevné látky |< | Toxické |^
|^ | Toxické kapaliny |< |^ |^
|^ | Toxické plyny |< |^ |^
|^ | Vzduch (jeho pohyb) |< | |^
|^ | Prostor (barevnost) |< |^ |^
|^ | Člověk |< |^ |^
|^ | Odéry |< | Odérové |^
|^ | Vodní pára |< | [{nbsp}] |^
| Energetické| Teplo | Konvekční | Tepelně vlhkostní |^
|^ |^ | Kondukční |^ |^
|^ |^ | Evaporační |^ |^
|^ |^ | Respirační |^ |^
|^ |^ | Radiační |^ |^
|^ | Světlo |< | Světelné |^
|^ | UV záření |< | Elektromagnetické
|^ | Laserové záření |< |^ |^
|^ | Mikrovlnné záření |< |^ |^
|^ | Ionizující záření |< | Ionizační |^
|^ | Ionty v ovzduší |< | Elektroiontové |^
|^ | Statická elektřina |< | Elektrostatické |^
|^ | Zvuk |< | Akustické |^
|^ | Gravitace |< | Gravitační |^
|^ | Vibrace |< | Vibrační |^
}]
Protože jde o plugin, a tabulka je parametrem tohoto pluginu, pokud chceme používat jiné pluginy (např. __Image__ nebo __nbsp__, je potřeba je speciálně upravit pomocí znaku .
{{{
[{Table
| [{nbsp count='10'}] |Aaa | [{nbsp count='10'}]
}]
}}}
vysází
[{Table
| [{nbsp count='10'}] |Aaa | [{nbsp count='10'}]
}]
Takže pokud tabulku odbarvíme na bílo, můžeme své stránky formátovat v tabulkovém formátu:
{{{
[{Table style:'border-style: solid; border-color:#FFFFFF' dataStyle:'border-style: solid; border-color:#FFFFFF'
|X15APP | Aplikační počítačové prostředky |< |< |Rozsah výuky: |1+2
|Přednášející (garant): |[Künzel
}]
}}}
[{Table style:'border-style: solid; border-color:#FFFFFF' dataStyle:'border-style: solid; border-color:#FFFFFF'
|X15APP | Aplikační počítačové prostředky |< |< |Rozsah výuky: |1+2
|Přednášející (garant): |[Künzel
}]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-80) byla změněna 21:46 19.04.2008 uživatelem xkrumpha.