Nápověda PowerWiki

Obsah

Formátování textu
Vkládání obrázků
Nadpisy
Seznamy
Tabulky
Použití více sloupců
Psaní vzorců
Hezké rámečky
Různé
Použití fulltextového prohledávání
Uživatelská autorizace
Zvýraznění syntaxe kódu

Formátování textu

Psaní textu

Pro psaní obyčejného textu nepotřebujete znát nic zvláštního. Prostě a jednoduše jej napište do stránky. Jednotlivé řádky textu přímo za sebou jsou vysázené jako jeden odstavec.

řádek jedna
řádek dva
řádek tři

vysází:

řádek jedna řádek dva řádek tři

Pokud chceme, aby tyto řádky začínaly na nové řádce použijeme

řádek jedna\\
řádek dva\\
řádek tři\\

vysází:

řádek jedna
řádek dva
řádek tři

Odstavce oddělujeme prázdnou řádkou.

odstavec 1

odstavec 2

vysází:

odstavec 1

odstavec 2

Styly písma

Je možné si vybrat z mnoha typů písma. Např.

zobrazení zápis
tučné písmo                      __tučné písmo__           
kurzíva ''kurzíva''
slovo dolní index index indexu slovo %%sub dolní index %%sub index indexu%% %%
slovo horní index index indexu slovo %%sup horní index %%sup index indexu%% %%
podtržení textu %%(text-decoration:underline)podtržení textu%%
přeškrtnutý text %%strike přeškrtnutý text%%
malé písmo %%(font-size:75%)malé písmo%%
velké písmo %%(font-size:300%)velké písmo%%
hezké barevné písmo %%(color:red)hezké%% %%(color:green)barevné%% %%(color:blue)písmo%%
podbarvené písmo %%(background-color:green;color:white)podbarvené%% %%(background-color:red;)písmo%%

Pokud to nestačí, použijte Cascading Style Sheets pro další možnosti.

Zarovnávání odstavce

%%center
Text zarovnaný na střed
%%
Text zarovnaný na střed
%%ltr
Text zarovnaný doleva
%%
Text zarovnaný doleva
%%rtl
Text zarovnaný doprava
%%
Text zarovnaný doprava

Vkládání obrázků

Obrázky je možné do wiki stránek vkládat dvěma způsoby. Obě metody předpokládají, že obrázek je vložen do wiki jako souborová příloha.

První způsob využívá standardní plugin Image.

Příklad:

[{Image src='Pics/test.png' caption='Testing Image' style='font-size: 120%; color: green;'}]

Pro plugin Image můžeme použít následující parametry:

Parametr Význam
src odkaz na obrázek (název stránky/název souboru)
align left,right, center
height Force the height of the image.
width Force the width of the image
alt The alt text of an image.
caption The text that should be shown as a caption under the image.
link A hyperlink
border Size of the image border.

Druhý způsob využívá volitelné funkčnosti "inline" obrázků, kdy odkaz na soubor s příponami *.jpg, *.png, *.gif je přímo zobrazen jako obrázek.

[Pics/test.png]

Doporučení pro vkládané obrázky

Obrázky použitelné jen v té konkrétní stánce přidávejte jako přiložené soubory k té konkrétní stránce, nebo vytvořte novou speciální stránku pro přiložené obrázky (užitečné např. když je obrázků mnoho).

Společné obrázky vkládejte do určené stránky Pics

Nadpisy

Wiki umožňuje standardně tři úrovně nadpisů

!nadpis

nadpis

!!nadpis

nadpis

!!!nadpis

nadpis

Pro výrazné podbarvené nadpisy je k dispozici plugin ColorTitle, který se používá následujícím způsobem

[{ColorTitle

Toto je nadpis
}]
   Toto je nadpis

Barvu pozadí je možné změnit pomocí parametru bgcolor.

[{ColorTitle bgcolor='#808080'

Elektrotepelná zařízení
}]
   Elektrotepelná zařízení

Seznamy

Pro číslovaný a odrážkový seznam stačí příklad...

Zdroják:

* První položka
* Druhá položka
** Vytvořte seznamy uvnitř seznamů použitím extra odsazením.
** Druhá odsazená položka.
*** Dvojitě odsazená položka.
* Třetí položka v hlavním seznamu.

vysází:

 • První položka
 • Druhá položka
  • Vytvořte seznamy uvnitř seznamů použitím extra odsazením.
  • Druhá odsazená položka.
   • Dvojitě odsazená položka.
 • Třetí položka v hlavním seznamu.
# První položka
# Druhá položka
# Třetí položka v seznamu.
## První položka s odsazením
## Druhá položka s odsazením
### První položka s dvojitým odsazením
### Druhá položka s dvojitým odsazením
## Třetí položka s odsazením
# Čtvrtá položka

vysází:

 1. První položka
 2. Druhá položka
 3. Třetí položka v seznamu.
  1. První položka s odsazením
  2. Druhá položka s odsazením
   1. První položka s dvojitým odsazením
   2. Druhá položka s dvojitým odsazením
  1. Třetí položka s odsazením
 1. Čtvrtá položka

Tabulky

Tabulky obyčejné

Pomocí standardního JSPWiki značkovacího jazyka je možno poměrně jednoduše vytvořit jednoduché tabulky.

|| nadpis 1 || nadpis 2
| ''pole 1'' | textové\\ pole 2
| [Main] | __pole 3__
nadpis 1 nadpis 2
pole 1 textové
pole 2
Main pole 3

Tabulky můžeme oživit i pomocí stylů.

||%%(text-align:left)Left Heading%% ||%%(text-align:center)Center Heading%% ||%%(text-align:right)Right Heading%%
|%%(text-align:left)Left Cell 11%% |%%(text-align:center)Center Cell 12%% |%%(text-align:right)Right Cell 13%%
|%%(text-align:left)Left Cell 21%% |%%(text-align:center)Center Cell 22%% |%%(text-align:right)Right Cell 23%%
|%%(text-align:left)left%% |%%(text-align:center)center%% |%%(text-align:right;color:red)combine alignment and color%% 

vysází

Left Heading Center Heading Right Heading
Left Cell 11 This is a long entry to show that the text in this column is centered. Right Cell 13
Left Cell 21 Center Cell 22 Right Cell 23
left center combine alignment and color

Tabulky složité

Pro složitější nepravidelné tabulky je možno použít pluginu Table. Příklad dobře ilustruje, co a jak toho lze dosáhnout.

[{Table

|Nr |Aaa |<  |Ccc |<
|# |aaa |bbb |ccc |ddd
|# |^  |bbb |^  |ddd
}]

vysází

Nr Aaa Ccc
1 aaa bbb ccc ddd
2 bbb ddd

Jiný příklad

Vlivy na organismus Mikroklima
Hmotnostní Pevný aerosol Aerosolové Psychické mikroklima
Kapalný aerosol
Mikrobi Mikrobiální
Toxické pevné látky Toxické
Toxické kapaliny
Toxické plyny
Vzduch (jeho pohyb)
Prostor (barevnost)
Člověk
Odéry Odérové
Vodní pára  
Energetické Teplo Konvekční Tepelně vlhkostní
Kondukční
Evaporační
Respirační
Radiační
Světlo Světelné
UV záření Elektromagnetické
Laserové záření
Mikrovlnné záření
Ionizující záření Ionizační
Ionty v ovzduší Elektroiontové
Statická elektřina Elektrostatické
Zvuk Akustické
Gravitace Gravitační
Vibrace Vibrační

Protože jde o plugin, a tabulka je parametrem tohoto pluginu, pokud chceme používat jiné pluginy (např. Image nebo nbsp, je potřeba je speciálně upravit pomocí znaku .

[{Table

| [{nbsp count='10'}] |Aaa | [{nbsp count='10'}]
}]

vysází

           Aaa           

Parametry

parametr popis parametru
rowNumber počáteční číslo řádku (aktivní v případě použití '#')
style CSS styl pro tabulku (např. 'border=2px solid black;')
headerStyle CSS styl pro buňky tabulky (začínající na '|')
dataStyle CSS styl pro buňky hlavičky tabulky (začínající na '||')
evenRowStyle CSS styl pro liché řádky (např. 'background: #ffff00;')
oddRowStyle CSS styl pro sudé řádky

Pokročilé formátování pomocí neviditelné tabulky

Pokud tabulku obarvíme na barvu pozadí (většinou na bílo), můžeme své stránky formátovat v tabulkovém formátu.

[{Table style='border-style: solid; border-color:#FFFFFF' dataStyle='border-style: solid; border-color:#FFFFFF'

|X15APP | Aplikační počítačové prostředky |< |< |Rozsah výuky: 	|1+2
|Přednášející (garant): 	|Novák
}]

X15APP Aplikační počítačové prostředky Rozsah výuky: 1+2
Přednášející (garant): Novák

Použití více sloupců

Pro použití více sloupců jsou určené tři pluginy, které společně umožňují vícesloupcovou sazbu (stylem HTML tabulky).

Na začátku vícesloupcové sazby je potřeba umístit následující plugin.

[{BeginParagraphPlugin}]

Po ukončení vícesloupcové sazby je potřeba ji ukončit použitím pluginu.

[{EndParagraphPlugin}]

Mezi těmito výše zmíněnými pluginy je každý sloupec uvozen následujícím pluginem, který má jako parametr šířku sloupce v procentech (100% je pro celou šířku stránky). Součet šířek všech sloupců by měl dávat 100. Mezi jednotlivé sloupce je občas užitečné pro oddělení textových sloupců vložit úzký prázdný sloupec (viz uvedený příklad).

[{ColumnPlugin width='50'}]

Příklad použití tří sloupců

Zápis

[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='30'}]
!!!Sloupec jedna
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{ColumnPlugin width='3'}]
[{ColumnPlugin width='30'}]
!!!Sloupec dva
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{ColumnPlugin width='3'}]
[{ColumnPlugin width='30'}]
!!!Sloupec tři
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{EndParagraphPlugin}]

vygeneruje

Sloupec jedna

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Sloupec dva

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Sloupec tři

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Příklad použití dvou sloupců

Zápis

[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='75'}]
!!!Hlavní text
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{ColumnPlugin width='5'}]
[{ColumnPlugin width='20'}]
!!!Poznámky
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{EndParagraphPlugin}]

vygeneruje

Hlavní text

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Poznámky

 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Psaní vzorců

Pro podporu matematických vzorců je v PowerWiki instalován plugin LTMath, který renderuje zadaný výraz ve formátu typografického systému LaTeX na obrázek ve formátu PNG.

použití:

[{LTMath

\int\frac{x^2}{y^2}\,dx
}]

nebo ekvivalentní zápis

[{LTMath latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

LaTeXové matematické symboly jsou uvedeny např. zde. Jaké "divočiny" je možné dělat pomocí tohoto pluginu ilustruje demo stránka LTMath pluginu.

Parametry

Pomocí parametru bgcolor můžeme změnit barvu pozadí vzorce, pomocí parametru fgcolor barvu textu. Technicky je přípustná jakákoliv kombinace obou parametrů. Barva se určuje pomocí procentuálního RGB zápisu v šestnáctkové soustavě '#RRGGBB'.

Příklady použití

[{LTMath bgcolor='#ffd700' latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

[{LTMath fgcolor='#ffd700' latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

Další příklady barev jsou v následující tabulce:

Barva Jméno Příklad pozadí Příklad textu
#00FFFF azurová
#0000FF základní modrá
#FF00FF purpurová
#808080 šedá
#008000 základní zelená
#00FF00 světlá, neonová zelená
#000080 tmavá, námořnická modř
#808000 olivová, špinavě zelenožlutá
#800080 fialová
#800000 tmavě červená
#FF0000 základní červená
#C0C0C0 stříbrná
#008080 modrozelená
#FFFFFF bílá
#FFFF00 základní žlutá

Hezké rámečky

Standardní zvýraznění textu

Nově lze ve wiki používat standardních stylů pro zvýraznění textu s jednoduchým zápisem

Použití: %%information ... /% pro informační zprávy
Použití: %%warning ... /% pro varování
Použití: %%error ... /% pro zprávy o výjimkách

Zvýraznění pomocí CSS rámečků

Pomocí CSS stylů můžete jednoduše vizuálně obohatit vaše stránky. Následují příklady:

%%(border: 1px solid #B0BDEC; background-color: #D5DFF5; padding: 10px;)

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
/%

%%(border: 1px solid #c6c9ff; background-color: #f0f0ff; padding: 10px;)

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
/%

%%(border: 1px solid #ffc9c9; background-color: #fff3f3; padding: 10px;)

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
/%

%%(width:30%; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #F0C000; background-color: #FFFFCE; text-align:left;)
[{nbsp}][Pics/error.png][{nbsp}]poznámka
%%
 Pics/error.png poznámka
%%(width:40%; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #c00; background-color: #fcc; text-align:left;)
[{nbsp}][Pics/exclamation.png][{nbsp}]varování
%%
 Pics/exclamation.png varování
%%(width:50%; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #3c78b5; background-color: #D8E4F1; text-align:left;)
[{nbsp}][Pics/information.png][{nbsp}]informace
%%
 Pics/information.png informace
%%(border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #090; background-color: #dfd; text-align:left;)
[{nbsp}][Pics/tip.png][{nbsp}]tip
%%
 Pics/tip.png tip

Různé

Přidání nové stránky a hypertextové odkazy

Klasickým a preferovaným způsobem je vytvořit někde na vhodném místě ve stávající struktuře stránek hypertextový odkaz na novou wiki stránku.

[Text odkazu|NazevStranky]

Poté na tento odkaz (zatím prázdný) kliknout a vložit samotný obsah stránky. Pro název stránky prosím nepoužívejte mezery, háčky a čárky. Nejlépe víceslovné názvy, každé slovo začíná velkým písmenem (tzv. velbloudí způsob zápisu).

Pokud již stránka existuje, vznikne interní odkaz na wiki stránku. Odkazy na externí webové stránky se vytváří pomocí stejné konvence. Např. odkaz na http://www.google.com se napíše takto

[vyhledávač|http://www.google.com]

který funguje takto: vyhledávač

Editace levého menu

Na webovém prohlížeči můžeme rozlišit tři stránky, ze kterých se pohled skládá

Nadpis s hlavičkou
levé menu Hlavní plocha
patička levého menu

Pro editaci jednotlivých částí, klikněte na odkaz. Po otevření na hlavní ploše potom klikněte na dolní nápis Upravit stránku, a můžete editovat.

Mezery

Pro účely formátování jsou občas dobré "nepřerušitelné mezery". Pro to je připravený Nbsp plugin.

Použití:

text před mezerou [{nbsp count=20}] a text po mezeře

text před mezerou                      a text po mezeře

rovněž je dobré dávat

 [{nbsp}] 

do prázdných buněk tabulek. Vypadají potom lépe především v IE.

Speciální znaky

Pokud potřebujete některý z těchto znaků, pak jej použijte metodou copy/paste.

À Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ă Ą Ǎ Ǽ Ç Ć Ĉ Ċ Č Ď Đ þ È É Ê Ë Ē Ĕ Ė Ę Ě Ĝ Ğ Ġ Ģ
à á â ã ä å æ ā ă ą ǎ ǽ ç ć ĉ ċ č ď đ Þ è é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ
Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ Į İ Ǐ – IJ Ĵ Ķ – Ĥ Ħ Ĺ Ļ Ľ Ŀ Ł – Ñ Ń Ņ Ň Ŋ
ì í î ï ĩ ī ĭ į i ǐ ı ij ĵ ķ ĸ ĥ ħ ĺ ļ ľ ŀ ł – ñ ń ņ ň ʼn ŋ
Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ō Ŏ Ő Œ Ơ Ǒ Ǿ – Ŕ Ŗ Ř Ś Ŝ Ş Š – Ţ Ť Ŧ Ù Ú Û Ü Ũ Ū Ŭ Ů
ò ó ô õ ö ø ō ŏ ő œ ơ ǒ ǿ – ŕ ŗ ř ś ŝ ş š ß ţ ť ŧ ù ú û ü ũ ū ŭ ů
Ű Ų Ǔ Ǖ Ǘ Ǚ Ǜ Ŵ Ẁ Ẃ Ẅ Ý Ŷ Ÿ Ź Ż Ž ± ≈ ≠ ≡ ≤ ≥ × ÷ ∙ ∞ ∩ ∂ ∆ ∏ ∑
ű ų ǔ ǖ ǘ ǚ ǜ ŵ ẁ ẃ ẅ ý ŷ ÿ ź ż ž ← ↑ → ↓ ↔ ↕ « » ‹ › ¡ ¿ † ‡ • °
♀♂ ™ © ® ¼½¾ € $ £ ¥ µ Ω §

α β γ ν ξ Ξ
γ Γ δ Δ π Π
ε ρ ζ σ Σ
η τ θ Θ υ
ι φ Φ κ χ
λ Λ ψ Ψ μ ω
Ω ς

Použití fulltextového prohledávání

PowerWiki (JSPWiki engine) obsahuje vynikající prohledávací knihovnu Apache Lucene, která umožňuje flexibilní zadání dotazů. Vyhledávání není case-sensitive, nezáleží na velikosti písmen, základní syntaxe je popsána v příkladech v následující tabulce.

příklad použití popis
výuka najde stránky, které obsahují slovo výuka
výuka elektroenergetiky najde stránky, které obsahují slovo výuka a zároveň elektroenergetiky
výuka AND elektroenergetiky najde stránky, které obsahují slovo výuka a zároveň elektroenergetiky
výuka OR elektroenergetiky najde stránky, které obsahují slovo výuka nebo elektroenergetiky nebo obě
výuka -elektroenergetiky najde stránky, které obsahují slovo výuka a neobsahují elektroenergetiky
"výuka elektroenergetiky" najde stránky, které obsahují sousloví výuka elektroenergetiky
+(dioda OR tranzistor) -transformátor najde stránky, které obsahují alespoň jedno ze slov dioda nebo tranzistor a zároveň neobsahují slovo transformátor
reaktor? najde stránky obsahující slova reaktory, reaktorů a podobně. (náhrada jednoho znaku)
trans* najde stránky obsahující slova transformátor, transformace, transfer a podobně. (náhrada části slova)

Prohledávanou doménu je možné omezit následujícími prefixy dotazů:

syntaxe popis příklad použití
author:term najde stránky změněné autorem term author:~JohnFoo
attachment:term najde stránky se jménem přílohy term attachment:brushed*
name:term najde stránky které se jmenují term name:Main
content:term najde stránky s obsahem term content:jspwiki

Více detailnějších informací je možné najít přímo na stránce nápovědy Apache Lucene.

Uživatelská autorizace

PowerWiki přejímá autorizační koncept JSPWiki, který je založen na modelu pomocí bezpečnostních entit jako jsou uživatel, role a uživatelská skupina. Pomocí tohoto modelu si může každý wiki autor omezit, kdo (uživatelé, skupiny) smí provádět jaké aktivity (náhled, editace) nad jeho stránkou. Nejprve je potřeba popsat zmíněné entity.

Uživatelské role

Ve wiki pracujeme standardně se 4 rolemi. Při prvním připojení dostane automaticky každý roli Anonymous. Po úspěšném přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla se změní na roli Authenticated. V následující tabulce je znázorněno, jaké aktivity může standardně provádět která role.

Aktivita Role
Anonymous Asserted Authenticated Admin
zobrazit stránky x x x x
editovat stránky x x
vytvářet stránky x x
přejmenovávat stránky x
souborové přílohy ke stránkám x x
komentáře ke stránkám x (jen několik konkrétních stran) x x
mazat stránky a přílohy x x
vytvářet skupiny x
Tabulka 1

Uživatelské aktivity

V levém sloupci Tabulky 1 je seznam všech možných aktivit. V záložkách ve spodní části obrazovky jsou odkazy na tyto aktivity, viditelné pouze když jsou povolené. Pokud chcete editovat stránku, je potřeba se nejdříve přihlásit, a poté bude viditelná např. akce Editovat stránku. Práva na aktivitami nad stránkou pro ostatní autor zadává pomocí speciálního ACL (access control lists) tagu.

ACL tagy

ACL tagy se zapisují do horní části wiki stránky. Jejich syntaxe je

[{ALLOW akce kdo}]

Která nastavuje, "kdo" (seznamu) smí dělat "akci" s touto stranou.

 • "Akce" jsou "view", "edit", "upload", "comment" a "delete"
 • "Kdo" je seznam uživatelů nebo skupin

Př.

[{ALLOW view Jana,Michal,Martin}]

Stránka je viditelná pouze uživatelům Jana, Michal a Martin.

[{ALLOW view Jana,Michal,Martin,Ucitele}]
[{ALLOW edit Ucitele}]

Strana je viditelná třem uživatelům a všem co patří do skupiny učitelé. Učitelé smí tuto stránku i editovat.

Pro umožnění vkládání příloh uživateli Jana je nutné na stránce s ACL tagy přidat:

[{ALLOW upload Jana}]

Běžný případ stránek určitého předmětu na PowerWiki by tedy mohl vypadat například jako:

[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Ucitele}]
 POZOR: Nikdy nesmíme zapomenout přidat se do seznamu a současně si přidat i práva pro editace pro sebe (jako autora). Pokud to zapomeneme, pak musíme požádat někoho s právy Admin, který toto pravidlo do stránky přidá.

Implicitní povolení

V rámci zachování logiky akcí v ACL jsou některá práva nastavena automaticky (silnější práva povolí slabší).

 • právo "edit" implikuje "view" a "comment"
 • právo "upload" implikuje "view"

Zvýraznění syntaxe kódu

Zvýrazňování syntaxe pomocí odlišných barev a stylů písma pro klíčová slova, identifikátory atd. může zásadně zlepšit čitelnost kódu. Tuto funkčnost v PowerWiki poskytuje plugin ColorCodePlugin.

Použití

Použití pluginu budeme demonstrovat na příkladu

[{ColorCodePlugin syntax='sql'
 
select count(*) from dual
}]
SELECT count(*) FROM dual

Plugin má povinný parametr syntax, který definuje, jak se bude zvýrazňovat kód uvedený v části body pluginu. Zatím podporované možnosti jsou math, java, c a sql.

V kódu nesmí být použito znaků, které určují začátek a konec wiki pluginu, tj. [{ a }]. Pokud se vyskytnou, vložte mezi [ a { resp. } a ] prázdnou mezeru.

Následují ukázky použití pro různé hodnoty parametru.

Wolfram Mathematica (syntax='math')

Clear[Recombination];
Recombination[ parents_ ] := Module[ {},
  If [Parents[parents]<2, Throw["Recombination::error"]];
  Module[ {},
    If[OddQ[Random[Integer, {1, 10} ]],
      GeneticOperators`NPointCrossover[ {parents[[1]], parents[[2]]}, 1],
      GeneticOperators`UniformCrossover[parents]]
      ]];

Jazyk Java (syntax='java')

package methods;

import java.util.Date;

public class Message1 {

   public static void main(String []args) {

      Date now = new Date();
      String message = now.toString();
      message += ":";
      message += "Hello";
      System.out.println(message);
   }
}

SQL (syntax='sql')

SELECT poz, count(co)
FROM pozdrav, vysloveni
WHERE pozdrav.cis (+) = vysloveni.co
GROUP BY poz

Jazyk C (syntax='c')

#include <stdio.h>

int main(int argc, *argv[])
   {
   printf("Hello, world!");
   return 0;
   }

Kalendář

Pro podporu kalendářových funkcí, jako jsou evidence a zobrazení různých událostí, slouží plugin CalendarPlugin. Jeho použití je velice jednoduché. Na stránce, kde chceme zobrazit měsíční kalendář umístíme následující tag.

[{INSERT com.hurlbert.jspwiki.plugin.CalendarPlugin listpagename='...' pastdays='...' futuredays='...'}]

Do parametrů pluginu doplníme vhodné hodnoty. Význam parametrů je uveden v následující tabulce.

parametr význam příklad
listpagename Název stránky, kde jsou umístěné kalendářové události. Možné hodnoty jsou jedna až n wiki stránek, oddělených čárkami. KalendarJmen,StatniSvatky,OstatniSvatky
pastdays Minimální počet dnů dozadu, které jsou viditelné v kalendáři. Tímto způsobem je možné zvětšit rozsah viditelného kalendáře. Standardně je vidět jeden měsíc. 0
futuredays Minimální počet dnů dopředu, které jsou viditelné v kalendáři. Tímto způsobem je možné zvětšit rozsah viditelného kalendáře. Standardně je vidět jeden měsíc. 0

Do stránky(stránek) událostí umístíme v podporovaném formátu jednotlivé události. Podporované formáty různých typů událostí jsou uvedené v seznamu. V textech zpráv je možné využít ke zvýraznění zobrazených událostí kompletní wiki markup.

 • Jednorázová událost určená rozsahem včetně času
formát: první hodnota udává začátek akce, druhá konec akce, text je samotné tělo popisu události
|ONETIME|YYYY.MM.DD HH:mm:ss|YYYY.MM.DD HH:mm:ss|text
příklad:
|ONETIME|2008.03.16 21:43:00|2008.03.16 21:48:00|servisní restart PowerWiki
 • Jednorázová událost určená rozsahem bez času
formát: první hodnota udává začátek akce, druhá konec akce, text je samotné tělo popisu události
|ONETIME|YYYY.MM.DD|YYYY.MM.DD|text
příklad:
|ONETIME|2008.09.02|2008.09.03|__Konference ELEN 2008__
 • Jednorázová událost určená jedním datem bez času
formát: datum udává konání akce, text je samotné tělo popisu události
|ONETIME|YYYY.MM.DD|text
příklad:
|ONETIME|2020.04.13|''Velikonoč­ní pondělí''
 • Událost určená jedním datem bez času s roční periodou
formát: datum udává první konání akce, text je samotné tělo popisu události. Akce se další rok opakuje.
|YEARLY|YYYY.MM.DD|text
příklad:
|YEARLY|2020.04.13|''Velikonoč­ní pondělí''

Autorizace přístupů kalendářů do událostí

Aby bylo možné ochránit ve stránkách soukromé události, které mají být viditelné jen z kalendáře z konkrétní wiki stránky, je nutné do každé stránky s událostmi umístit autorizační tag. Jeho syntaxe je jednoduchá.

|CALENDAR_PERMISSION|Calendar,Calendar2

Tento příklad povoluje použití událostí z této stránky kalendářům umístěných ve stránkách Calendar a Calendar2. Pokud chceme povolit přístup do událostí všem, pak vložíme tuto značku.

|CALENDAR_PERMISSION|*

V případě, že autorizační tag není přítomen, pak plugin CalendarPlugin vždy odmítne zobrazit všechny události.