Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
-- DeschampsHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Help, or Help version history

At line 38 changed 1 line.
!!Vkládání obrázků
[{InsertPage page='Help_Images'}]
At line 40 changed 1 line.
Společné obrázky vkládejte do určené stránky [Pics|Pics]
[{InsertPage page='Help_Headings'}]
At line 42 changed 1 line.
a v textu odkazujte
[{InsertPage page='Help_Lists'}]
At line 44 removed 127 lines.
{{{
[{Image src='Pics/test.png' caption='Testing Image' style='font-size: 120%; color: green;'}]
}}}
Obrázky použitelné jen v té konkrétní stánce přidávejte jako přiložené soubory k té konkrétní stránce, nebo vytvořte novou speciální stránku pro přiložené obrázky (užitečné např. když je obrázků mnoho).
Pro plugin __Image__ můžeme použít následující parametry:
|| Parametr || Význam
| src | Image source
| align | left,right, center
| height | Force the height of the image.
| width | Force the width of the image
| alt | The alt text of an image.
| caption | The text that should be shown as a caption under the image.
| link | A hyperlink
| border | Size of the image border.
!!Nadpisy
Wiki umožňuje standardně tři úrovně nadpisů
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{!nadpis}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
!nadpis
[{EndParagraphPlugin}]
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{!!nadpis}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
!!nadpis
[{EndParagraphPlugin}]
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{!!!nadpis}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
!!!nadpis
[{EndParagraphPlugin}]
Pro výrazné podbarvené nadpisy používané v sekci [Výuka|Vyuka] jsem vytvořil plugin __ColorTitle__ který můžete používat následujícím způsobem
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{
[{ColorTitle
Toto je nadpis
}]
}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
[{ColorTitle
Toto je nadpis
}]
[{EndParagraphPlugin}]
Jinou barvu pozadí je možné změnit pomocí parametru __bgcolor__.
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{
[{ColorTitle bgcolor='#808080'
Elektrotepelná zařízení
}]
}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
[{ColorTitle bgcolor='#808080'
Elektrotepelná zařízení
}]
[{EndParagraphPlugin}]
!!Seznamy
Pro číslovaný a odrážkový seznam stačí příklad...
''Zdroják:''
{{{
* První položka
* Druhá položka
** Vytvořte seznamy uvnitř seznamů použitím extra odsazením.
** Druhá odsazená položka.
*** Dvojitě odsazená položka.
* Třetí položka v hlavním seznamu.
}}}
''vysází:''
* První položka
* Druhá položka
** Vytvořte seznamy uvnitř seznamů použitím extra odsazením.
** Druhá odsazená položka.
*** Dvojitě odsazená položka.
* Třetí položka v hlavním seznamu.
{{{
# První položka
# Druhá položka
# Třetí položka v seznamu.
## První položka s odsazením
## Druhá položka s odsazením
### První položka s dvojitým odsazením
### Druhá položka s dvojitým odsazením
## Třetí položka s odsazením
# Čtvrtá položka
}}}
''vysází:''
# První položka
# Druhá položka
# Třetí položka v seznamu.
## První položka s odsazením
## Druhá položka s odsazením
### První položka s dvojitým odsazením
### Druhá položka s dvojitým odsazením
## Třetí položka s odsazením
# Čtvrtá položka
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-80) byla změněna 21:46 19.04.2008 uživatelem xkrumpha.