Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
-- DeschampsHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Help, or Help version history

At line 1 added 2 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Ucitele}]
At line 3 changed 1 line.
[{TableOfContents title='Obsah'}]
%%(background-color: #EDF3FE; padding: 15px;)
!!Obsah
At line 8 added 14 lines.
[Formátování textu|Help_TextFormatting]\\
[Vkládání obrázků|Help_Images]\\
[Nadpisy|Help_Headings]\\
[Seznamy|Help_Lists]\\
[Tabulky|Help_Tables]\\
[Použití více sloupců|Help_MultiColumn]\\
[Psaní vzorců|Help_Equations]\\
[Hezké rámečky|Help_NiceFrames]\\
[Různé|Help_Misc]\\
[Použití fulltextového prohledávání|Help_Search]\\
[Uživatelská autorizace|Help_Authorization]\\
[Zvýraznění syntaxe kódu|Help_ColorCodePlugin]
/%
At line 7 changed 1 line.
!!Přidání nové stránky a hypertextové odkazy
[{InsertPage page='Help_Images'}]
At line 9 changed 1 line.
Klasickým a preferovaným způsobem je vytvořit někde na vhodném místě ve stávající struktuře stránek hypertextový odkaz na novou wiki stránku.
[{InsertPage page='Help_Headings'}]
At line 11 changed 3 lines.
{{{
[Text odkazu|NazevStranky]
}}}
[{InsertPage page='Help_Lists'}]
At line 15 removed 177 lines.
Poté na tento odkaz (zatím prázdný) kliknout a vložit samotný obsah stránky. Pro název stránky prosím nepoužívejte mezery, háčky a čárky. Nejlépe víceslovné názvy, každé slovo začíná velkým písmenem (tzv. velbloudí způsob zápisu).
Pokud již stránka existuje, vznikne interní odkaz na wiki stránku. Odkazy na externí webové stránky se vytváří pomocí stejné konvence. Např. odkaz na http://www.google.com se napíše takto
{{{
[vyhledávač|http://www.google.com]
}}}
který funguje takto: [vyhledávač|http://www.google.com]
!!Editace levého menu
Na webovém prohlížeči můžeme rozlišit tři stránky, ze kterých se pohled skládá
[{Table
| [Nadpis s hlavičkou|MottoPage] |<
| [levé menu|LeftMenu] | Hlavní plocha
| [patička levého menu|LeftMenuFooter] |^
}]
Pro editaci jednotlivých částí, klikněte na odkaz. Po otevření na hlavní ploše potom klikněte na dolní nápis ''Upravit stránku'', a můžete editovat.
!!Vkládání obrázků
Společné obrázky vkládejte do určené stránky [Pics|Pics]
a v textu odkazujte
{{{
[{Image src='Pics/test.png' caption='Testing Image' style='font-size: 120%; color: green;'}]
}}}
Obrázky použitelné jen v té konkrétní stánce přidávejte jako přiložené soubory k té konkrétní stránce, nebo vytvořte novou speciální stránku pro přiložené obrázky (užitečné např. když je obrázků mnoho).
Pro plugin __Image__ můžeme použít následující parametry:
|| Parametr || Význam
| src | Image source
| align | left,right, center
| height | Force the height of the image.
| width | Force the width of the image
| alt | The alt text of an image.
| caption | The text that should be shown as a caption under the image.
| link | A hyperlink
| border | Size of the image border.
!!Nadpisy
Wiki umožňuje standardně tři úrovně nadpisů
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{!nadpis}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
!nadpis
[{EndParagraphPlugin}]
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{!!nadpis}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
!!nadpis
[{EndParagraphPlugin}]
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{!!!nadpis}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
!!!nadpis
[{EndParagraphPlugin}]
Pro výrazné podbarvené nadpisy používané v sekci [Výuka|Vyuka] jsem vytvořil plugin __ColorTitle__ který můžete používat následujícím způsobem
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{
[{ColorTitle
Toto je nadpis
}]
}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
[{ColorTitle
Toto je nadpis
}]
[{EndParagraphPlugin}]
Jinou barvu pozadí je možné změnit pomocí parametru __bgcolor__.
[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='50'}]
{{{
[{ColorTitle bgcolor='#808080'
Elektrotepelná zařízení
}]
}}}
[{ColumnPlugin width='50'}]
[{ColorTitle bgcolor='#808080'
Elektrotepelná zařízení
}]
[{EndParagraphPlugin}]
!!Seznamy
Pro číslovaný a odrážkový seznam stačí příklad...
''Zdroják:''
{{{
* První položka
* Druhá položka
** Vytvořte seznamy uvnitř seznamů použitím extra odsazením.
** Druhá odsazená položka.
*** Dvojitě odsazená položka.
* Třetí položka v hlavním seznamu.
}}}
''vysází:''
* První položka
* Druhá položka
** Vytvořte seznamy uvnitř seznamů použitím extra odsazením.
** Druhá odsazená položka.
*** Dvojitě odsazená položka.
* Třetí položka v hlavním seznamu.
{{{
# První položka
# Druhá položka
# Třetí položka v seznamu.
## První položka s odsazením
## Druhá položka s odsazením
### První položka s dvojitým odsazením
### Druhá položka s dvojitým odsazením
## Třetí položka s odsazením
# Čtvrtá položka
}}}
''vysází:''
# První položka
# Druhá položka
# Třetí položka v seznamu.
## První položka s odsazením
## Druhá položka s odsazením
### První položka s dvojitým odsazením
### Druhá položka s dvojitým odsazením
## Třetí položka s odsazením
# Čtvrtá položka
!!Mezery
Pro účely formátování jsou občas dobré "nepřerušitelné mezery". Pro to je připravený Nbsp plugin.
Použití:
{{{
text před mezerou [{nbsp count=20}] a text po mezeře
}}}
text před mezerou [{nbsp count=20}] a text po mezeře
rovněž je dobré dávat
{{{ [{nbsp}] }}}
do prázdných buněk tabulek. Vypadají potom lépe především v IE.
At line 200 changed 1 line.
!!Speciální znaky
[{InsertPage page='Help_Misc'}]
At line 202 changed 1 line.
Pokud potřebujete některý z těchto znaků, pak jej použijte metodou copy/paste.
[{InsertPage page='Help_Search'}]
At line 204 changed 9 lines.
|À Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ă Ą Ǎ Ǽ Ç Ć Ĉ Ċ Č Ď Đ þ È É Ê Ë Ē Ĕ Ė Ę Ě Ĝ Ğ Ġ Ģ
|à á â ã ä å æ ā ă ą ǎ ǽ ç ć ĉ ċ č ď đ Þ è é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ
|Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ Į İ Ǐ – IJ Ĵ Ķ – Ĥ Ħ Ĺ Ļ Ľ Ŀ Ł – Ñ Ń Ņ Ň Ŋ
|ì í î ï ĩ ī ĭ į i ǐ ı ij ĵ ķ ĸ ĥ ħ ĺ ļ ľ ŀ ł – ñ ń ņ ň ʼn ŋ
|Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ō Ŏ Ő Œ Ơ Ǒ Ǿ – Ŕ Ŗ Ř Ś Ŝ Ş Š – Ţ Ť Ŧ Ù Ú Û Ü Ũ Ū Ŭ Ů
|ò ó ô õ ö ø ō ŏ ő œ ơ ǒ ǿ – ŕ ŗ ř ś ŝ ş š ß ţ ť ŧ ù ú û ü ũ ū ŭ ů
|Ű Ų Ǔ Ǖ Ǘ Ǚ Ǜ Ŵ Ẁ Ẃ Ẅ Ý Ŷ Ÿ Ź Ż Ž ± ≈ ≠ ≡ ≤ ≥ × ÷ ∙ ∞ ∩ ∂ ∆ ∏ ∑
|ű ų ǔ ǖ ǘ ǚ ǜ ŵ ẁ ẃ ẅ ý ŷ ÿ ź ż ž ← ↑ → ↓ ↔ ↕ « » ‹ › ¡ ¿ † ‡ • °
|♀♂ ™ © ® ¼½¾ € $ £ ¥ µ Ω §
[{InsertPage page='Help_Authorization'}]
At line 44 added 1 line.
[{InsertPage page='Help_ColorCodePlugin'}]
At line 215 changed 17 lines.
|α |β |γ |ν |ξ |Ξ
|γ |Γ |δ |Δ |π |Π
|ε |ρ | |ζ |σ |Σ
|η |τ | |θ |Θ |υ
|ι |φ |Φ |κ |χ |
|λ |Λ |ψ |Ψ |μ |ω
|Ω |ς
[{InsertPage page='HelpSearch'}]
!!Vlastnosti nových verzí JSPWiki
[Změny verze 2.4 oproti verzi 2.2|MigraceNaVer2_4]
[Nové vlastnosti JSPWiki 2.4.100 a 2.4.71|MigraceNaVer2_4_71]
[{InsertPage page='Help_Kalendar'}]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-80) byla změněna 21:46 19.04.2008 uživatelem xkrumpha.