Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
-- DeschampsHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Help, or Help version history

At line 1 added 2 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Ucitele}]
At line 3 changed 1 line.
[{TableOfContents title='Obsah'}]
%%(background-color: #EDF3FE; padding: 15px;)
!!Obsah
At line 8 added 14 lines.
[Formátování textu|Help_TextFormatting]\\
[Vkládání obrázků|Help_Images]\\
[Nadpisy|Help_Headings]\\
[Seznamy|Help_Lists]\\
[Tabulky|Help_Tables]\\
[Použití více sloupců|Help_MultiColumn]\\
[Psaní vzorců|Help_Equations]\\
[Hezké rámečky|Help_NiceFrames]\\
[Různé|Help_Misc]\\
[Použití fulltextového prohledávání|Help_Search]\\
[Uživatelská autorizace|Help_Authorization]\\
[Zvýraznění syntaxe kódu|Help_ColorCodePlugin]
/%
At line 23 changed 1 line.
[{InsertPage page='HelpSearch'}]
[{InsertPage page='Help_Search'}]
At line 25 changed 1 line.
!!Vlastnosti nových verzí JSPWiki
[{InsertPage page='Help_Authorization'}]
At line 27 changed 1 line.
[Změny verze 2.4 oproti verzi 2.2|MigraceNaVer2_4]
[{InsertPage page='Help_ColorCodePlugin'}]
At line 29 changed 2 lines.
[Nové vlastnosti JSPWiki 2.4.100 a 2.4.71|MigraceNaVer2_4_71]
[{InsertPage page='Help_Kalendar'}]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-80) byla změněna 21:46 19.04.2008 uživatelem xkrumpha.