Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
-- DeschampsHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Help, or Help version history

At line 1 added 2 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Ucitele}]
At line 15 changed 1 line.
[Použití fulltextového prohledávání|Help_Search]
[Použití fulltextového prohledávání|Help_Search]\\
[Uživatelská autorizace|Help_Authorization]\\
[Zvýraznění syntaxe kódu|Help_ColorCodePlugin]
At line 38 changed 1 line.
!!Vlastnosti nových verzí JSPWiki
[{InsertPage page='Help_Authorization'}]
At line 40 changed 1 line.
[Změny verze 2.4 oproti verzi 2.2|MigraceNaVer2_4]
[{InsertPage page='Help_ColorCodePlugin'}]
At line 42 changed 2 lines.
[Nové vlastnosti JSPWiki 2.4.100 a 2.4.71|MigraceNaVer2_4_71]
[{InsertPage page='Help_Kalendar'}]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-80) byla změněna 21:46 19.04.2008 uživatelem xkrumpha.