Člověk je si vždycky spíš více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči těm druhým.
-- Josef ČapekHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Symetrizace, or Symetrizace version history

At line 111 changed 4 lines.
|-1j/[Symetrizace/sqrt(3).png] | |1j / |příspěvky větví ze schematu
| |3j/[Symetrizace/sqrt(3).png] |-3j/[Symetrizace/sqrt(3).png]
|5j / |-5j/[Symetrizace/sqrt(3).png] | |
| [{nbsp}] | [{nbsp}] | [{nbsp}] |
|-1j/[Symetrizace/sqrt(3).png] | |1j/[Symetrizace/sqrt(3).png] |příspěvky větví ze schematu
| |3j/[Symetrizace/sqrt(3).png] |-3j/[Symetrizace/sqrt(3).png]|příspěvky větví ze schematu
|5j / |-5j/[Symetrizace/sqrt(3).png] | | příspěvky větví ze schematu
| ---- | ---- | ---- |
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-33) byla změněna 18:25 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.