Člověk je si vždycky spíš více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči těm druhým.
-- Josef ČapekHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Symetrizace, or Symetrizace version history

At line 128 added 3 lines.
Symetrizace byla provedena. Výsledné zařízení odebírá reálný výkon ze sítě. Z libovolné admitance lze tedy vytvořit symetrickou zátěž.\\
V praxi se ale s explicitním vyjádřením admitance příliš často nesetkáváme. Daleko častější je způsob zadání například:
At line 130 changed 1 line.
[{Image src='Symetrizace/sym_vzorec1.png'}]
Pro získání explicitního vyjádření, na které jsme zvyklí, použijeme následující vzorec, který je ilustrován výpočetem:
At line 135 added 1 line.
[{Image src='Symetrizace/sym_vzorec1.png'}]
At line 137 added 4 lines.
Dostali jsme explicitní vyjádření admitance. S těmito hodnotami dále nakládáme, jako v __předchozím příkladě.__\\
\\
KONEC ZVONEC.
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-33) byla změněna 18:25 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.