Člověk je si vždycky spíš více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči těm druhým.
-- Josef ČapekHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Symetrizace, or Symetrizace version history

At line 1 added 2 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Trusted}]
At line 34 changed 1 line.
''U''%%sub 1%% = ''U'', ''U''%%sub 2%% = ''U.a''%%super 2%%, ''U''%%sub 3%% =
''U''%%sub 1%% = ''U'', ''U''%%sub 2%% = ''U.a''%%sup 2%%, ''U''%%sub 3%% =
At line 42 changed 1 line.
''a''%%super 2%%) - ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 1%% = ''k.U''\\
''a''%%sup 2%%) - ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 1%% = ''k.U''\\
At line 45 changed 2 lines.
''U''%%sub 3%%) - ''j.Y.''(''U''%%sub 1%% - ''U''%%sub 2%%) = ''G.U.''(''a''%%super 2%%
- ''a'') - ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 2%% = ''k.U.a''%%super 2%%\\
''U''%%sub 3%%) - ''j.Y.''(''U''%%sub 1%% - ''U''%%sub 2%%) = ''G.U.''(''a''%%sup 2%%
- ''a'') - ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 2%% = ''k.U.a''%%sup 2%%\\
At line 50 changed 1 line.
-''G.U.''(''a''%%super 2%% - ''a'') + ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 3%% =
-''G.U.''(''a''%%sup 2%% - ''a'') + ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 3%% =
At line 57 changed 1 line.
''k.U.''(1 + ''a''%%super 2%% + ''a'') = 0, neboť platí 1 + ''a''%%super 2%% + ''a'' = 0.
''k.U.''(1 + ''a''%%sup 2%% + ''a'') = 0, neboť platí 1 + ''a''%%sup 2%% + ''a'' = 0.
At line 65 changed 1 line.
''P'' = Re{''U.G.U''} + Re{''a''%%super 2%%''.U.'' (''a''%%super 2%%''.U.G'')%%super *%% } = ''U''%%super 2%%
''P'' = Re{''U.G.U''} + Re{''a''%%sup 2%%''.U.'' (''a''%%sup 2%%''.U.G'')%%sup *%% } = ''U''%%sup 2%%
At line 67 changed 4 lines.
''.G.''(1 + ''a''%%super 2%%''.''(''a''%%super 2%%)%%super *%% +
''a.a''%%super *%%) = ''U''%%super 2%%''.G.''(1 + ~|''a''%%super 2%%~|%%super 2%% +
~|''a''~|%%super 2%%) = ''U''%%super 2%%''.G.''(1 + ~|''a''|%%super 4%% +
~|''a''~|%%super 2%%) = ''U''%%super 2%%''.G.''(1 + 1 + 1) = 3.''U''%%super 2%%.G
''.G.''(1 + ''a''%%sup 2%%''.''(''a''%%sup 2%%)%%sup *%% +
''a.a''%%sup *%%) = ''U''%%sup 2%%''.G.''(1 + ~|''a''%%sup 2%%~|%%sup 2%% +
~|''a''~|%%sup 2%%) = ''U''%%sup 2%%''.G.''(1 + ~|''a''|%%sup 4%% +
~|''a''~|%%sup 2%%) = ''U''%%sup 2%%''.G.''(1 + 1 + 1) = 3.''U''%%sup 2%%.G
At line 72 changed 1 line.
Činný výkon původního zapojení před připojením symetrizačních členů byl: ''P'' = ''G.''([Symetrizace/sqrt(3).png]''.U'')%%super 2%% = 3''.U''%%super 2%%''.G''.
Činný výkon původního zapojení před připojením symetrizačních členů byl: ''P'' = ''G.''([Symetrizace/sqrt(3).png]''.U'')%%sup 2%% = 3''.U''%%sup 2%%''.G''.
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-33) byla změněna 18:25 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.