Ptej se svého bližního jen na to, co víš sám lépe. Pak může být jeho rada cenná.
-- KrausHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to TVN, or TVN version history

At line 26 changed 1 line.
#Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů %%|^
#Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů
%%|^
At line 30 changed 12 lines.
#Kvalita měření vysokých napětí.
#Napěťově-časová charakteristika pevných izolantů.
#Určování parametrů rázových generátorů.
#Měření impulsního přeskokového napětí.
#Vliv bariér na elektrickou pevnost.
#Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí.
#Vlnové pochody na vedení.
#Měření ferorezonance.
#Modelování vln na vedení.
#Měření na svodičích přepětí.
#Modelování působení svodičů přepětí.
#Rázové jevy v transformátoru.
#Měření vysokých napětí
#Napěťově-časová charakteristika pevné izolace
#Určování parametrů rázových generátorů
#Měření impulsního přeskokového napětí
#Vliv bariér na elektrickou pevnost
#Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí
#Vlnové pochody na vedení
#Měření ferorezonance
#Měření na svodičích přepětí
#Zkoušky přepěťových ochran nn
#Rázové jevy v transformátoru
#Měření částečných výbojů
#Zápočet
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-50) byla změněna 15:16 13.02.2015 uživatelem rproch.