Ptej se svého bližního jen na to, co víš sám lépe. Pak může být jeho rada cenná.
-- KrausHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to TVN, or TVN version history

At line 14 changed 13 lines.
#Zkušební zdroje vysokých napětí.
#Měření vysokých napětí.
#Metody vyhodnocování impulsních měření, kvalita vysokonapěťového měření.
#Elektrická pevnost.
#Elektrické výboje v elektroenergetice.
#Přepětí.
#Ochrany proti přepětí.
#Koordinace izolace.
#Vyšetřování elektrických polí.
#Vysokonapěťová zařízení.
#Přechodné jevy ve vinutí transformátoru.
#Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů.
#Napěťové zkoušky elektrických zařízení.%% |^
#Zkušební zdroje vysokých napětí
#Měření vysokých napětí a velkých proudů
#Impulsní měření; kvalita vysokonapěťového měření
#Elektrická pevnost izolantů
#Elektrické výboje v elektroenergetice
#Přepětí, vznik a druhy přepětí
#Ochrany proti přepětí
#Koordinace izolace
#Vysokonapěťová zařízení
#Přechodné jevy ve vinutí transformátoru
#Nekmitavé provedení transformátorů
#Elektrostatické odlučování
#Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů
%%|^
At line 30 changed 13 lines.
#Měření vysokých napětí.
#Elektrická pevnost izolantů.
#Určování parametrů rázových generátorů.
#Měření impulsního přeskokového napětí.
#Vliv bariér na elektrickou pevnost.
#Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí.
#Vlnové pochody na vedení.
#Měření ferorezonance.
#Modelování pochodů na vedení.
#Měření na svodičích přepětí.
#Modelování působení svodičů přepětí.
#Rázové jevy v transformátoru.
#Zápočet.%% |^
#Měření vysokých napětí
#Napěťově-časová charakteristika pevné izolace
#Určování parametrů rázových generátorů
#Měření impulsního přeskokového napětí
#Vliv bariér na elektrickou pevnost
#Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí
#Vlnové pochody na vedení
#Měření ferorezonance
#Měření na svodičích přepětí
#Zkoušky přepěťových ochran nn
#Rázové jevy v transformátoru
#Měření částečných výbojů
#Zápočet
%% |^
At line 44 changed 1 line.
![Podklady k přednáškám a cvičením (Přístupové heslo bude oznámeno na přednáškách)|TVNPodklady]
![Podklady k přednáškám a cvičením|TVNPodklady]
\\
At line 46 changed 1 line.
[Otázky ke zkoušce|TVN_07_pozadavky.pdf]
\\
\\
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-50) byla změněna 15:16 13.02.2015 uživatelem rproch.