Sladší je dech cibule z úst krásky než růže z rukou šeredy.
-- SadíHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to ZavPrace, or ZavPrace version history

At line 18 changed 1 line.
Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává __ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__"
Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává __ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__" Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1415.html]. Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.
At line 20 changed 1 line.
Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají __elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do bakalářské práce na nosiči CD nebo DVD.__ Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.\\
Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají __elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do bakalářské práce na nosiči CD nebo DVD. Datový nosič obsahuje práci ve formátu pdf a případné přílohy (výkresová dokumentace, kód programu apod.).__ Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.\\
At line 37 changed 1 line.
Diplomová práce __se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__ Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala."
Diplomová práce __se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__ Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala." Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1416.html]. Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.
At line 39 changed 1 line.
Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají __elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do diplomové práce na nosiči CD nebo DVD.__ Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.\\
Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají __elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do diplomové práce na nosiči CD nebo DVD. Datový nosič obsahuje práci ve formátu pdf a případné přílohy (výkresová dokumentace, kód programu apod.).__ Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.\\
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-21) byla změněna 08:29 14.05.2018 uživatelem mullemir.