Dilema od dřezu Není lehké být hlavní kuchařkou a myčkou nádobí a přesto zůstat sexy.
-- LanskyHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to ZavPrace, or ZavPrace version history

At line 12 changed 1 line.
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/resolveuid/f89c51cca3ec466e5c5141b9496fc779]
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/resolveuid/f89c51cca3ec466e5c5141b9496fc779] - čl. 6, odst. 1
At line 31 changed 1 line.
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/resolveuid/f89c51cca3ec466e5c5141b9496fc779]
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/resolveuid/f89c51cca3ec466e5c5141b9496fc779] - čl. 6, odst. 1
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-23) byla změněna 11:26 04.05.2023 uživatelem mullez1.