Chceš-li být filosofem, piš romány.
-- CamusHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to ZavPrace, or ZavPrace version history

At line 18 changed 1 line.
Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává __ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__" Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1415.html]. Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.
Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává __ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__" Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1415.html]. __Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.__
At line 38 changed 1 line.
Diplomová práce __se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__ Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala." Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1416.html]. Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.
Diplomová práce __se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__ Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala." Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1416.html]. __Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.__
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-23) byla změněna 11:26 04.05.2023 uživatelem mullez1.