Sladší je dech cibule z úst krásky než růže z rukou šeredy.
-- SadíHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to ZavPrace, or ZavPrace version history

At line 8 changed 1 line.
"Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku s měkkými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou__ musí obsahovat:
"Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku kvalitní vazbou (nikoli spirálovou)__ musí obsahovat:
At line 12 changed 1 line.
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/resolveuid/f89c51cca3ec466e5c5141b9496fc779] - čl. 6, odst. 1
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/MP_2009_01.pdf] - čl. 6, odst. 1
At line 18 changed 1 line.
Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává __ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__" Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1415.html]. Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.
Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává __ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__" Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1415.html]. __Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.__
At line 28 changed 1 line.
"Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku s měkkými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou__ musí obsahovat:
"Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku kvalitní vazbou (nikoli spirálovou)__ musí obsahovat:
At line 32 changed 1 line.
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/resolveuid/f89c51cca3ec466e5c5141b9496fc779] - čl. 6, odst. 1
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/MP_2009_01.pdf] - čl. 6, odst. 1
At line 38 changed 1 line.
Diplomová práce __se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__ Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala." Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1416.html]. Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.
Diplomová práce __se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__ Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala." Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1416.html]. __Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.__
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-21) byla změněna 08:29 14.05.2018 uživatelem mullemir.