Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
-- SartreHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to ZavPrace, or ZavPrace version history

At line 8 changed 1 line.
"Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku s měkkými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou__ musí obsahovat:
"Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku kvalitní vazbou (nikoli spirálovou)__ musí obsahovat:
At line 28 changed 1 line.
"Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku s měkkými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou__ musí obsahovat:
"Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku kvalitní vazbou (nikoli spirálovou)__ musí obsahovat:
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-21) byla změněna 08:29 14.05.2018 uživatelem mullemir.