Vysokonapěťové zkušebnictví

Obsah přednášek

  1. Úvodní přednáška - organizace předmětu. (Podklady(info))
  2. Nejistoty měření. (Podklady(info))
  3. Napěťové zkoušky. (Podklady(info))
  4. Izolační systémy a jejich charakteristiky. (Podklady(info))
  5. Diagnostika izolátorů, svodičů přepětí a výkonových vypínačů. (Podklady(info))
  6. Diagnostika výkonových transformátorů a kabelů. (Podklady(info))

Obsah cvičení

1. Úvod k předmětu; provozní a bezpečnostní předpisy LVN; podmínky zápočtu, výklad úloh.

2. - 4. Vysokonapěťové zkoušky izolátorových závěsů elektrických vedení.

5. - 7. Vysokonapěťové zkoušky elektrotechnických pomůcek.

8. - 10. Měření částečných výbojů izolačních systémů elektrických strojů.

11. - 13. Diagnostika stavu vinutí výkonnových transformátorů metodou SFRA.

14. Kontrola semestrálních projektů, zápočet.Data ze cvičení:


Přílohy