Ptej se svého bližního jen na to, co víš sám lépe. Pak může být jeho rada cenná.
-- KrausHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

   Elektrotepelná technika

B1M15ETT - navazující magisterské studium

Přednášející: J. Kyncl Zakončení: z,zk Rozsah: 2p+2c
Katedra: 13115 Typ předm.: PO Semestr: L
Rozvrh Obor: Elektroenergetika Dop. semestr: 2.


Anotace:
Cílem předmětu je získat znalosti o sdílení tepla, teorii fyzikální podobnosti, matematických modelech často používaných komponent energetických systémů (výměníky tepla, tepelná čerpadla, tepelně akumulační nádrže, zařízení pro úpravu vzduchu). Dále jsou probrány matematické modely indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení.


Vstupní test (info)

Osnova přednášek (ut 12:45 – 14:15, posl. F1-109):

Týden Náplň Podklady
1. Sdílení tepla: Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice.
2. Teorie fyzikální podobnosti, Fourierovo a Nusseltovo kritérium. Podobnost(info)
3. Určování součinitele přestupu tepla při samovolné, vynucené a smíšené konvekci.
4. Výměníky tepla, odvození rovnic, použití, základní typy.
5. Tepelná čerpadla, rovnice, použití, základní typy.
6. Matematické modely akumulačních nádrží, mísení tekutin, solárních kolektorů.
7. Základy termodynamiky vlhkého vzduchu, entalpický diagram.
8. Matematický model indukčních ohřevů obvodový přístup.
9. Matematický model indukčních ohřevů polní přístup.
10. FEM v řešení teplotního a elektromagnetického pole, určující podmínky.
11. Obloukové pece: konstrukční uspořádání a typy, připojení na siť.
12. Modelování oblouku a zpětných vlivů na siť, kompenzace vyšších harmonických a flickeru.
13. Pomocné systémy pro indukční a elektrotepelná zařízení (zdroje, okruhy nuceného chlazení komponent)
14. Rezerva

Osnova cvičení (Čt 9:15 – 10:45 a Čt 11:00 – 12:30, posl. F1-109):

Týden Datum Náplň
1. 21. 2. 2017 Elektrické teplo - úvod
2. 28. 2. 2017 Elektrické teplo (priklad na tepelne pole.nb(info))
3. 7. 3. 2017 Výpočet koeficientu přestupu tepla Výpočetalfa a závislost na teplotě jednotlivých parametrů (ZavislostiNateplote.nb(info)).
4. 14. 3. 2017 Výpočet koeficientu přestupu tepla - nucené proudění, michejev
5. 21. 3. 2017 Otopné soustavy.
6. 28. 3. 2017 Vlhký vzduch. Práce s diagramem (Hx Diagram.doc(info))
7. 4. 4. 2017
8. 11. 4. 2017
9. 18. 4. 2017
10. 25. 4. 2017
11. 2. 5. 2017
12. 9. 5. 2017
13. 16. 5. 2017
14. 23. 5. 2017

Přílohy

07112023.ZIP Info on 07112023.ZIP 1324695 bytes
18122023ETT.nb Info on 18122023ETT.nb 15875 bytes
2023druheCviko.nb Info on 2023druheCviko.nb 15555 bytes
2023tretiCviko.nb Info on 2023tretiCviko.nb 57115 bytes
22102019.zip Info on 22102019.zip 479416 bytes
29112021.zip Info on 29112021.zip 15056123 bytes
ETT.ZIP Info on ETT.ZIP 7629117 bytes
ETT2023-1.ZIP Info on ETT2023-1.ZIP 9929 bytes
ETT27092022.ZIP Info on ETT27092022.ZIP 41937 bytes
ETTvstupni.doc Info on ETTvstupni.doc 28672 bytes
FourierDukaz.nb Info on FourierDukaz.nb 99327 bytes
Hx Diagram.doc Info on Hx Diagram.doc 395776 bytes
OBLOUKOVE_PECE--final.ppt Info on OBLOUKOVE_PECE--final.ppt 1012736 bytes
Obloukové pece.ppt Info on Obloukové pece.ppt 1875968 bytes
SuseniBiomasy28-3.nb Info on SuseniBiomasy28-3.nb 8135 bytes
Teorie podobnosti 3.docx Info on Teorie podobnosti 3.docx 77618 bytes
Thermodynamics_of_humid_air.pdf Info on Thermodynamics_of_humid_air.pdf 4028182 bytes
ZavislostiNateplote.nb Info on ZavislostiNateplote.nb 7394 bytes
akumulator.doc Info on akumulator.doc 84480 bytes
alfa nucena rzchlost.nb Info on alfa nucena rzchlost.nb 9625 bytes
alfa.nb Info on alfa.nb 17067 bytes
cerpadlo1.zip Info on cerpadlo1.zip 17723 bytes
cerpadloNacteni.zip Info on cerpadloNacteni.zip 166891 bytes
chlazeni1a.nb Info on chlazeni1a.nb 28098 bytes
compelArcFurnace3f.nb Info on compelArcFurnace3f.nb 21187 bytes
cviko281123.nb Info on cviko281123.nb 22948 bytes
ett11102022.nb Info on ett11102022.nb 23642 bytes
examExamples.nb Info on examExamples.nb 10113 bytes
habilitace.zip Info on habilitace.zip 3336734 bytes
hx-diagram.pdf Info on hx-diagram.pdf 184819 bytes
hx2-1.nb Info on hx2-1.nb 17788 bytes
induction1a2018.nb Info on induction1a2018.nb 20962 bytes
indukce1a.nb Info on indukce1a.nb 14817 bytes
indukce1a2018.nb Info on indukce1a2018.nb 29482 bytes
indukce_bakalarka.a2d Info on indukce_bakalarka.a2d 33743 bytes
konvTrubka.nb Info on konvTrubka.nb 13943 bytes
konvekce1.nb Info on konvekce1.nb 12303 bytes
konvekceDalkari.nb Info on konvekceDalkari.nb 18528 bytes
konvekceDratl2021.zip Info on konvekceDratl2021.zip 6821 bytes
navrh domu.nb Info on navrh domu.nb 10191 bytes
oblouk.ZIP Info on oblouk.ZIP 743970 bytes
pasteurATepPohoda.nb Info on pasteurATepPohoda.nb 14826 bytes
priklad na tepelne pole.nb Info on priklad na tepelne pole.nb 5989 bytes
prvniModel.a2d Info on prvniModel.a2d 51922 bytes
sahara19102021.zip Info on sahara19102021.zip 6416 bytes
sluchatka.wav Info on sluchatka.wav 1920046 bytes
teppohoda.ppt Info on teppohoda.ppt 1806336 bytes
teppohoda.zip Info on teppohoda.zip 481248 bytes
test_ukazka.nb Info on test_ukazka.nb 2900 bytes
vstupniTestETT.doc Info on vstupniTestETT.doc 29184 bytes
vymeniky2018.zip Info on vymeniky2018.zip 10242272 bytes
zavislosti.nb Info on zavislosti.nb 2447 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-14) byla změněna 10:19 24.09.2019 uživatelem vetoslav.