Člověk, který se nedovede usmívat, nesmí otevřít obchod.
-- čínské příslovíHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Inovace Laboratoře vysokých napětí pro podporu praktické výuky

studentů silnoproudých oborů

Závěrečná zpráva grantu FRVŠ řešeného v roce 2006

Cíle řešení:

V roce 2006 byl na katedře elektroenergetiky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze řešen grant FRVŠ jehož cílem bylo:
 • inovovat přístrojové vybavení Laboratoře vysokých napětí o
  • AC/DC vrcholový voltmetr a elektrometr
  • dělič pro měření stejnosměrného napětí do 200 kV
 • rozšířit stávající vysokonapěťové zdroje o zdroj stejnosměrného napětí 200 kV, 20 kVA

Pořízená zkušební a měřicí zařízení budou zařazena do praktické výuky studentů, kde umožní její rozšíření a zkvalitnění. Dále tato zařízení umožní širší zapojení doktorandů do řešení úkolů praxe, a to zejména v oblasti využití korónových výbojů v elektrostatických odlučovačích.

Postup řešení:

 • Poptávkové řízení v souvislosti s podáním žádosti o grant FRVŠ ve firmách Testovací technika, s. r. o., Highvolt Prüftechnik Dresden GmbH a ČKD Elektrotechnika, a.s
 • Ve firmě Testovací technika, s. r. o., Vinohradská 3216/163, Praha 10 byl dne 16.3.06 objednán a dne 26.4.06 dodán elektrometr Keithley, typ 6517
 • U firmy Highvolt Prüftechnik Dresden GmbH byla dne 21.3.06 objednána souprava pro měření stejnosměrných napětí do 200 kV, a to DC dělič napětí MRT 500 a AC/DC vrcholový voltmetr MU 17.Obě zařízení byla dodána dne 25.8.06.
 • Dne 23.3.06 byl u firmy ČKD Elektrotechnika, a.s. objednán stejnosměrný zdroj 200 kV, typ ZEOB 200-200 (řídicí skříň EVERT DS a vvn díl VDB 200-200).Na pořízení tohoto zdroje byla uzavřena kupní smlouva č. PE-1-0115 z 16.5.06 a k ní pak dne 13.11.06 dodatek č.1 kupní smlouvy na doplnění dodávky o řízení zdroje pomocí notebooku HP nc 6320 T2400.Dodávka tohoto zkušebního zdroje, původně dohodnutá na konec srpna, se značně opozdila. Výrobce zpoždění dodávky řádně ohlásil a zdůvodnil poruchou zařízení vzniklou při napěťových zkouškách. Přejímka zařízení u zhotovitele proběhla dne 15.11.06 a dodávka se uskutečnila dne 16.11.06.

Výsledky a výstupy řešení včetně jejich prezentace:

 • Realizací tohoto projektu došlo k vybavení laboratoře výkonným stejnosměrným zkušebním zařízením a a potřebnou měřicí technikou.
 • Tato zařízení budou postupně zařazována do praktické výuky studentů a doktorandů a tím dojde k jejímu rozšíření a zkvalitnění. Jedná se o výuku předmětů 15ZEN - Základy elektroenergetiky a 15TVN - Technika vysokých napětí. Pro tyto předměty jsou vytvářeny studijní materiály, které popisují konkrétní úlohy a budou sloužit pro přípravu studentů na laboratorní výuku.
 • Dále je se zakoupeným zkušebním a měřicím zařízením připraven program rozsáhlých experimentálních měření v rámci zadané diplomové a doktorské práce v oblasti optimalizace elektrických parametrů elektrostatických odlučovačů.
 • Výsledky inovace laboratoře vysokých napětí jsou prezentovány na www stránkách katedry elektroenergetiky.

Pořízená zařízení:

Elektrometr Keithley, typ 6517 DC dělič napětí MRT 500 a AC/DC vrcholový voltmetr MU 17
Stejnosměrný zdroj 200 kV, typ ZEOB 200-200 Řídicí skříň EVERT DS a vvn díl VDB 200-200

Přílohy

Delic.jpg Info on Delic.jpg 9876 bytes
Keithley.jpg Info on Keithley.jpg 14722 bytes
Rozvadec.jpg Info on Rozvadec.jpg 8676 bytes
Zdroj.jpg Info on Zdroj.jpg 17549 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-18) byla změněna 22:16 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.