Inspirace přivodí samotu kdekoli.
-- EmersonHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

   Elektroenergetika 3

B1B15EN3

Přednášející: P. Žák, J.Kyncl Zakončení: z,zk Rozsah: 2+2
Katedra: 13115 Role: PO,PZ Semestr: Z
Rozvrh EN3Obor: Aplikovaná elektrotechnika Dop. semestr: 5


Anotace:
Cílem předmětu je, aby studenti získali přehled o světelně technických veličinách a jejich měření, o světelných zdrojích a svítidlech a o základech osvětlování vnitřních a venkovních prostorů a vytváření podmínek pro zrakovou pohodu. Ve druhé části se studenti seznámí se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů.
Osnova přednášek:

Týden Náplň Podklady
1. Základní pojmytext 1(info),ppt 1(info)
2. Fotometrie text 2(info),ppt 2(info)
3. Světelné zdroje - teplotnítext 3(info),ppt 3(info)
4. Světelné zdroje - výbojové, LED; Svítidla text 4(info),ppt 4(info)
5. Zásady osvětlování text 5(info),ppt 5(info)
6. Osvětlovací soustavy text 6(info),ppt 6a(info),ppt 6b(info)
7. Výpočet parametrů osvětlovacích soustavtext 7(info),ppt 7(info)
8. Základy sdílení tepla vedením, sáláním a konvekcí Předn. notebook(info)
9.    
10.    
11. Indukční elektrotepelná zařízení Indukční kanálková pec
12.    
13. Rektorský den
14. Symetrizace 1f a 3f spotřebičů CZ,EN

Osnova cvičení:
(Laboratorní měření probíhají v Laboratoři světelné techniky, míst. T2:G1-21A)

Týden Náplň
1. Základní příklady(info)
2. Lab. úloha: goniofotometr (max. 4 body)(info), Lab. úlohy: kulový integrátor (max. 4 body)(info)
3. Sem. práce - toková metoda, výpočet činitele využití(info)
4. Sem. práce - toková metoda, výpočet udržovacího činitele (max. 7 bodů za celou semestrálku)(info)
5. Odrazné vlastnosti materiálů, měření osvětlenosti a jasu
6. Bodový výpočet osvětlenosti
7. Test světlo
Týden Náplň Podklady
8. Tepelné ztráty prostupem Zeď, parovod - notebook(info)
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14. Test teplo

Podmínky zápočtu:

  • účast na cvičeních (zejména na laboratorních úlohách a semestrální práci)
  • účast na obou testech (v 7. a 14. týdnu)

Klasifikace v průběhu semestru
Ve světelné části předmětu je možné získat max. 4 body za protokol z každé ze 2 laboratorních úloh odevzdaný v Moodle (plný počet bodů za laboratorní úlohy lze získat při odevzdání nejpozději v 6. výukovém týdnu!), max. 7 bodů za odevzdanou semestrální práci a max. 35 bodů z testu v 7. výukovém týdnu (dohromady max. 50 bodů).
V tepelné části předmětu je klasifikován test (ve 14. týdnu výuky).

Odevzdávání a kontrola semestrálních prací
semestrální práci prosím odevzdávejte do Moodle

Odevzdané práce a výsledky testů

Okruhy k teoretické části testu:
Elektrické světlo(info)


Literatura:
[1] Habel, J. a kol.: Světlo a osvětlování, FCC Public, Praha 2013
[2] Podklady k přednáškám (viz výše)
[3] Rada, J.: Elektrotepelná technika I.,II /skriptum ČVUT/
[4] Michejev, M.A.: Základy sdílení tepla. SNTL, Praha 1953
[5] Wolfram, Stephen: The MATHEMATICA® Book

Přílohy

10012023.zip Info on 10012023.zip 1955672 bytes
13122022.zip Info on 13122022.zip 173645 bytes
2008-1.nb Info on 2008-1.nb 21820 bytes
2008-2.nb Info on 2008-2.nb 21599 bytes
2008-3.nb Info on 2008-3.nb 20532 bytes
2008-4.nb Info on 2008-4.nb 9742 bytes
2011-1.nb Info on 2011-1.nb 3423 bytes
2016-cv1.nb Info on 2016-cv1.nb 23783 bytes
2016-cv2.nb Info on 2016-cv2.nb 28210 bytes
20231128.zip Info on 20231128.zip 1258383 bytes
20231205.zip Info on 20231205.zip 932445 bytes
20231212.zip Info on 20231212.zip 7767382 bytes
Dielektrická elektrotepelná zařízení.ppt Info on Dielektrická elektrotepelná zařízení.ppt 2953216 bytes
EN3_1_uvod_zaklady.pdf Info on EN3_1_uvod_zaklady.pdf 679950 bytes
EN3_1_zaklady.ppt Info on EN3_1_zaklady.ppt 5474816 bytes
EN3_2_fotometrie.pdf Info on EN3_2_fotometrie.pdf 859499 bytes
EN3_2_fotometrie.ppt Info on EN3_2_fotometrie.ppt 3094528 bytes
EN3_3_teplotni_zdroje.pdf Info on EN3_3_teplotni_zdroje.pdf 757970 bytes
EN3_3_teplotni_zdroje.ppt Info on EN3_3_teplotni_zdroje.ppt 5628928 bytes
EN3_4_vyb_LED_svitidla.pdf Info on EN3_4_vyb_LED_svitidla.pdf 1628590 bytes
EN3_4_vyb_LED_svitidla.ppt Info on EN3_4_vyb_LED_svitidla.ppt 24204800 bytes
EN3_5_zasady.pdf Info on EN3_5_zasady.pdf 799840 bytes
EN3_5_zasady.ppt Info on EN3_5_zasady.ppt 5511680 bytes
EN3_6_soustavy_tok_met.pdf Info on EN3_6_soustavy_tok_met.pdf 623458 bytes
EN3_6a_soustavy.ppt Info on EN3_6a_soustavy.ppt 1203200 bytes
EN3_6b_tokova_metoda.ppt Info on EN3_6b_tokova_metoda.ppt 3062272 bytes
EN3_7_bodova_metoda.pdf Info on EN3_7_bodova_metoda.pdf 1140080 bytes
EN3_7_bodova_metoda.ppt Info on EN3_7_bodova_metoda.ppt 1458176 bytes
EST1.ZIP Info on EST1.ZIP 7424 bytes
ESTdiel.ZIP Info on ESTdiel.ZIP 9896 bytes
FPUrotsipka.nb Info on FPUrotsipka.nb 6518 bytes
FPUrotsipka1.nb Info on FPUrotsipka1.nb 14766 bytes
FPUrotsipka2.nb Info on FPUrotsipka2.nb 16152 bytes
GoFo.pdf Info on GoFo.pdf 200401 bytes
Kanálkové pece.ppt Info on Kanálkové pece.ppt 1871872 bytes
OBLOUKOVE_PECE--final.ppt Info on OBLOUKOVE_PECE--final.ppt 1012736 bytes
Obloukove_pece.ppt Info on Obloukove_pece.ppt 2390528 bytes
Obloukovepece.ppt Info on Obloukovepece.ppt 1905664 bytes
OdporovyOhrev.ppt Info on OdporovyOhrev.ppt 803328 bytes
Otazky_svetlo.pdf Info on Otazky_svetlo.pdf 31638 bytes
PisemkyEN32006.xls Info on PisemkyEN32006.xls 17920 bytes
PisemkyEN32006_patek.xls Info on PisemkyEN32006_patek.xls 4973 bytes
Teplo1Cviceni.nb Info on Teplo1Cviceni.nb 6914 bytes
Teplo1Prednes.nb Info on Teplo1Prednes.nb 9212 bytes
TeploEST2009.nb Info on TeploEST2009.nb 10338 bytes
TeploEST2009.png Info on TeploEST2009.png 238220 bytes
VysledkyEST_St_007.doc Info on VysledkyEST_St_007.doc 92160 bytes
alfa.nb Info on alfa.nb 14630 bytes
compelArcFurnace3f.nb Info on compelArcFurnace3f.nb 21187 bytes
cv1100-1.nb Info on cv1100-1.nb 16811 bytes
cv1100-2.nb Info on cv1100-2.nb 8830 bytes
cv1100-3.nb Info on cv1100-3.nb 117897 bytes
cv1245.nb Info on cv1245.nb 190936 bytes
cviko2.nb Info on cviko2.nb 34977 bytes
cvikoen3-1 2014.nb Info on cvikoen3-1 2014.nb 37204 bytes
cvikoen3-3 2014.nb Info on cvikoen3-3 2014.nb 36996 bytes
dielzar.ppt Info on dielzar.ppt 2953216 bytes
en3 test.zip Info on en3 test.zip 497712 bytes
en3-2015-cv1.nb Info on en3-2015-cv1.nb 6657 bytes
en32012cv1-3.nb Info on en32012cv1-3.nb 7721 bytes
en32012cv1.nb Info on en32012cv1.nb 17725 bytes
en32012cv2.nb Info on en32012cv2.nb 2944 bytes
en32012cv3-2.nb Info on en32012cv3-2.nb 7539 bytes
en32012cv3-3.nb Info on en32012cv3-3.nb 7344 bytes
en32012cv3-4.nb Info on en32012cv3-4.nb 6500 bytes
en32012cv4.nb Info on en32012cv4.nb 6966 bytes
en32012cv5-2.nb Info on en32012cv5-2.nb 4470 bytes
en32012cv5-3.nb Info on en32012cv5-3.nb 3938 bytes
en32012cv5-4.nb Info on en32012cv5-4.nb 4207 bytes
en329112022.zip Info on en329112022.zip 403008 bytes
en3last.zip Info on en3last.zip 10218 bytes
fuse.nb Info on fuse.nb 8206 bytes
gofo.pdf Info on gofo.pdf 200401 bytes
gradaspol.nb Info on gradaspol.nb 8708 bytes
indukce.nb Info on indukce.nb 6184 bytes
indukce_etz.ppt Info on indukce_etz.ppt 2557952 bytes
ingotek.nb Info on ingotek.nb 7631 bytes
ingotek2.nb Info on ingotek2.nb 14868 bytes
ingotek3.nb Info on ingotek3.nb 6906 bytes
ingotek4.nb Info on ingotek4.nb 7012 bytes
koule.pdf Info on koule.pdf 35945 bytes
ohr1.nb Info on ohr1.nb 4070 bytes
ohr2.nb Info on ohr2.nb 4097 bytes
ohrevdrat-pole+teplota.nb Info on ohrevdrat-pole+teplota.nb 8092 bytes
ohrivacaValec.nb Info on ohrivacaValec.nb 9876 bytes
opIzolaceOrsil.nb Info on opIzolaceOrsil.nb 10523 bytes
pec.nb Info on pec.nb 11484 bytes
pec1.nb Info on pec1.nb 7091 bytes
pec2.nb Info on pec2.nb 9818 bytes
pec2015.nb Info on pec2015.nb 12748 bytes
pec3.nb Info on pec3.nb 9073 bytes
pecKyncl.nb Info on pecKyncl.nb 13056 bytes
pecKynclSpatne.nb Info on pecKynclSpatne.nb 17713 bytes
pecOdporova.nb Info on pecOdporova.nb 18950 bytes
pojistka.nb Info on pojistka.nb 7402 bytes
pojistka2016.nb Info on pojistka2016.nb 7475 bytes
pojistka2017.nb Info on pojistka2017.nb 7883 bytes
prezentace2013.zip Info on prezentace2013.zip 10763162 bytes
prutokac.nb Info on prutokac.nb 7062 bytes
resene_priklady.pdf Info on resene_priklady.pdf 3831203 bytes
resistheating.ppt Info on resistheating.ppt 1016320 bytes
sampltest.nb Info on sampltest.nb 16599 bytes
semestralka1.pdf Info on semestralka1.pdf 893153 bytes
semestralka2.pdf Info on semestralka2.pdf 323863 bytes
skenování0128.pdf Info on skenování0128.pdf 617620 bytes
spektrofotometr - laboratorni uloha.pdf Info on spektrofotometr - laboratorni uloha.pdf 28683 bytes
symetrizace2016.nb Info on symetrizace2016.nb 9874 bytes
teppohoda.ppt Info on teppohoda.ppt 1808384 bytes
testNovak.nb Info on testNovak.nb 10309 bytes
testyKynclANamety.zip Info on testyKynclANamety.zip 690732 bytes
voda.nb Info on voda.nb 8068 bytes
vytapeni.ppt Info on vytapeni.ppt 2471936 bytes
xd15est1.nb Info on xd15est1.nb 5069 bytes
zedAIzolace.nb Info on zedAIzolace.nb 2696 bytes
zedaizolace.nb Info on zedaizolace.nb 9968 bytes
základní příklady.pdf Info on základní příklady.pdf 99472 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-31) byla změněna 10:00 15.12.2022 uživatelem balskm1.