Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.
-- La BruyereHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

   Elektrické světlo 1

A5M15ES1 - navazující magisterské studium (program Inteligentní budovy)

Přednášející: P. Žák Zakončení: z,zk Rozsah: 2p+1c
Katedra: 13115 Typ předm.: PV Semestr: Z
Rozvrh Obor: Inteligentní budovy Dop. semestr: 1
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy osvětlování interiérů, a to jak z hlediska tvorby vhodného světelného prostředí, optimalizace spotřeby energie tak i z hlediska vzájemného vlivu světelně technických zařízení a dalších složek mikroklimatu interiérů.
Studenti se seznámí s důležitými světelně technickými veličinami a jejich měřením, se základními postupy návrhu soustav umělého osvětlení, s parametry a provozními vlastnostmi světelných zdrojů a svítidel a rovněž s principy řízení a ovládání osvětlovacích soustav v různých typech vnitřních prostorů.

Podmínky zápočtu A5M15ES1:
  • účast na cvičeních, zejména na laboratorních úlohách a semestrální práci
  • odevzdání protokolů z laboratorních měření do systému Moodle nejpozději 2 týdny po laboratorním cvičení
  • odevzdání semestrální práce do systému Moodle nejpozději 2 týdny před zápočtovým testem
  • účast na zápočtovém testu

Klasifikace
Ve průběhu semestru lze získat:

  • max. 10 bodů za každou laboratorní úlohu
  • max. 10 bodů za semestrální práci
  • max. 70 bodů ze zápočtového testu.
Klasifikace na základě získaných bodů probíhá dle klasifikační stupnice FEL

Osnova přednášek:

Týden Náplň Podklady
1. Úvod. Záření. Světlo. Fyziologie zrak. systému a proces vidění. text 1a(info), text 1b(info)
2. Světelně technické pojmy, veličiny a jednotky. text 2(info)
3. Světelně technické vlastnosti materiálů. Prostorové charakteristiky osvětlení
4. Základy fotometrie. text 4(info)
5. Základy nauky o barvě. Index podání barev. Základy kolorimetrie. text 5(info)
6. Teplotní světelné zdroje. Výbojové světelné zdroje. Předřadná zařízení. text 6(info)
7. Indukční výbojky. Světelné diody LED. Svítidla. text 7(info)
8. Exkurze.
9. Zásady osvětlování interiérů. text 8(info)
10. Osvětlovací soustavy. Metody výpočtu osvětlovacích soustav. Odhad příkonu. Toková metoda. text 9a(info), text 9b(info)
11. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav. Bodové zdroje a svítidla přímkového typu. Princip pro obdélník. text 10(info)
12. Výpočet toku svítidel.
13. Mnohonásobné odrazy.
14. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Energetická náročnost osvětlovacích soustav. text 13(info),text 14(info)

Osnova cvičení:

Výukový týden Náplň
1. Laboratorní úloha - goniofotometr(info), Laboratorní úloha - kulový integrátor(info)
4. Zákadní příklady výpočtu světelně technických veličin.(info)
5. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem (zadání(info))
7. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem - konzultace.
9. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem - odevzdání.
11. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav, dělení svítidel.
13. Zápočtový test (2 výpočetní příklady, 1 teoretická otázka(info))

Výsledky studentů v semestru a termíny klasifikace

Literatura:

[1] Habel, J. a kol.: Světlo a osvětlování, FCC Public, Praha 2013
[2] ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení. Část 1: Osvětlování vnitřních pracovních prostorů.
[3] Lighting quality with electronics, č.12, Fördergemeinschaft Gutes Licht (FGL), Frankfurt am Main Germany

Přílohy

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-34) byla změněna 21:56 30.09.2021 uživatelem balskm1.