Inspirace přivodí samotu kdekoli.
-- EmersonHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

   Elektroenergetika 2 (B1B15EN2) - Podklady

Tyto podkladové materiály nejsou již aktualizovány! Aktuální podklady k předmětu B1B15EN2 jsou v systému MOODLE (https://moodle.fel.cvut.cz), přes který se rovněž odevzdávají protokoly z laboratorních cvičení.

Obsah přednášek

 • Úvod do elektroenergetiky. (Podklady 1(info))
 • Termodynamika a tepelné oběhy. (Podklady 2(info))
 • Technologické okruhy tepelných elektráren(Podklady 3(info))
 • Jaderné elektrárny. (Podklady 4(info))
 • Elektrické části elektrárenských bloků.(Podklady 5(info))
 • Vodní elektrárny(Podklady 6(info))
 • Přenos a rozvod elektrické energie. (Podklady 7(info))
 • Zkušebny vysokých napětí, zdroje vysokých napětí a měřicí technika. (Podklady 8(info))
 • Přepětí v elektroenergetických soustavách. (Podklady 9(info))
 • Ochrana před bleskem a svodiče přepětí. (Podklady 10(info))

Obsah cvičení

 1. Cvičení (středa – 3. 10. 2018)
  Úvod k předmětu - podmínky zápočtu, seznámení s laboratoří, bezpečnost práce v laboratoři.
 2. Cvičení (středa – 10. 10. 2018)
  Příklady na denní diagram zatížení - doba plných ztrát, využití maxima; optimální rozdělení výroby. (Materiály pro cvičení: Základní energetické pojmy (info), Příklady na DDZ (denní diagram zatížení) (info), Sestrojení čáry trvání výkonů a výrobní čáry (info))
 3. Cvičení (středa – 17. 10. 2018)
  Termodynamické oběhy, práce s h-s diagramem. (h-s diagram (info), Termodynamické oběhy (info))
 4. Cvičení (středa – 24. 10. 2018)
  Bilanční rovnice I - bilanční rovnice základních prvků. (Energetické bilance (info))
 5. Cvičení (středa – 31. 10. 2018)
  Bilanční rovnice II - regenerační ohřevy. (Energetické bilance (info))
 6. Cvičení (středa – 7. 11. 2018)
  Technologické okruhy elektrárny. (Technologické okruhy (info))
 7. Cvičení (středa – 14. 11. 2018)
  Napájení vlastní spotřeby elektrárny. (Vlastní spotřeba (info))
 8. Cvičení (středa - 21. 11. 2018)
  Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektráry, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny. (Obnovitelné zdroje energie (info))
 9. Cvičení (středa - 28. 11. 2018)
  TEST
 10. Cvičení (středa - 5. 12. 2018)
  A)+B) Simulace provozu elektrárny. (Zadání lab 1(info))
 11. Cvičení (středa – 12. 12. 2018)
  A) Vlny na vedení. (Zadání lab 2(info))
  B) Měření na svodičích přepětí. (Zadání lab 3(info))
 12. Cvičení (středa – 19. 12. 2018)
  A) Měření na svodičích přepětí. (Zadání lab 3(info))
  B) Vlny na vedení. (Zadání lab 2(info))
 13. Cvičení (středa – 2. 1. 2019)
  A)+B) Zdroje vysokých napětí, měření střídavých a impulsních napětí. (Zadání lab 4)
 14. Cvičení (středa – 9. 1. 2019)
  Psaní opravných testů. Kontrola protokolů z měření. Zápočty.


Test v semestru psaný ve čtvrtek 23. 11. 2017

 • Výsledky testu|VýsledkyTestu
Test se skládá ze 3 příkladů za které je možno získat celkem 10b. Pro úspěšné zvládnutí testu je nutné mít alespoň 50% tj. 5b. Na vypracování testu bude 60 min.
Do opravených testů bude možné nahlédnout v místnosti F1-113, případně budou k dispozici na cvičení 30. 11. 2017.
Úspěšné zvládnutí semestrálního testu je spolu s vypracováním protokolů z měřeních podmínkou zápočtu!
Nedostavení se na test bez předchozí omluvy je automaticky hodnoceno 0b.!!!
Každý student má možnost si jednou napsat opravný test, který se bude psát v zápočtovém týdnu v rámci cvičení.Požadavky ke zkoušce A1B15EN1

Zkouška bude písemnou formou (3 otázky z teorie a 3 příklady - vše po 10b.). Celkem lze získat 60b. Pro úspěšné zvládnutí zkouškového testu je nutné mít min 10b. z příkladů a min. 10b. z teorie. Na vypracování zkouškového testu bude 120 min.
K bodům ze zkouškového testu se připočítávají body z testu ze semestru (pouze z prvního pokusu!) a tím je výsledná známka dána následující tabulkou:

ABCDEF
90 - 100% 80 - 89% 70 - 79% 60 - 69% 50 - 59% <50%
63 - 70b. 56 - 62b. 49 - 55b. 42 - 48b. 35 - 41b. <35b.


Další materiály k předmětu:

Energetika a životní prostředí Ostatní materiály na internetu: Odkazy od studentů

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-246) byla změněna 21:52 22.02.2019 uživatelem knenimar.