Přenos a rozvod elektrické energie (B1M15PRE)

Materiály z přednášekLectures in EnglishMateriály ze cvičení
1. Ustálené chody ES (info) 1. Load Flow Calculation (info)Cvičení 1 - Opakování, příklady
2. Proudová zatížitelnost vedení (info)2. Overhead Lines Ampacity (info) Cvičení 2 - Ustálené chody ES, Gauss-Seidel (info)
3. Elmag. pole, hluk vedení (info)3. Electromagnetic field (info)Cvičení 3 - Ustálené chody ES, Newton-Raphson (info)
4. Systémy FACTS (info)FACTS 2018(info)4. FACTS (info)Cvičení 4 - Proudová zatížitelnost vedení
5. Systémy FACTS (info)5. FACTS, HVDC (info)Cvičení 5 - Výpočet elmag. pole vedení (info)
6. HVDC 6. Renewable energy sources (info)Cvičení 6 - Sériová kompenzace
7. Mechanika vedení - a (info) b (info) 7. Catenary - a (info) b (info) c (info) Cvičení 7 - Nesymetrické zkraty (info)
8. Složkové soustavy (info) 8. Symmetric components (info) Cvičení 8 - Časový průběh zkratu (info)
9. Prvky ES (info) Cvičení 9 - Zkraty (info)
10. Energetický systém v ustáleném stavu (info)10. Power quality (info)Cvičení 10 - Stabilita (info)
11. Elektromagnetické jevy v soustavě (info)11. Smart Grids (info)Cvičení 11 - Stabilita
12. Elektromechanické jevy v soustavě (info) Cvičení 12 - Mechanika zavěšeného vodiče (info)
   
Otázky ke zkoušce(info)Questions for exam (info) 

Další výukové materiály

Parametry prvků ES(info)
projektování vedení vvn/zvn - ČEPS Invest(info)
Elektrické stanice(info)

Fotografická semestrální práce

Fotografickou semestrální práci níže odevzdejte elektronicky přednášejícímu předmětu B1M15PRE do 31. 11. 2019.
Zadání semestrální fotopráce (info)

Výpočtové semestrální práce

Semestrální práce níže odevzdejte elektronicky jako řádně okomentovaný soubor svému cvičícímu z předmětu B1M15PRE (viz rozvrhy) do zápočtového týdne, tj. do 13. 1. 2019. Úlohy řešte nejlépe v SW Mathematica. Pracujte samostatně nebo ve dvojicích. Do řešení uveďte číslo svého zadání. V případě dvojice zvolte zadání dle jednoho člena skupiny.
Práce jsou podmínkou zápočtu, bez jejich úspěšného vypracování a zhodnocení nelze vykonat zkoušku.

Zadání hodnot (dle pořadí zapsaných studentů na předmět B1M15PRE) naleznete níže vždy u konkrétní úlohy.

Přílohy

3-zadání.pdf Info on 3-zadání.pdf 126107 bytes
FACTS_2018_final.pdf Info on FACTS_2018_final.pdf 1921810 bytes
IMG0003.JPG Info on IMG0003.JPG 48122 bytes
OZE+FACTS+HVDC3_EN.pdf Info on OZE+FACTS+HVDC3_EN.pdf 1394443 bytes
Otázky ke zkoušce B1M15PRE-Musil.pdf Info on Otázky ke zkoušce B1M15PRE-Musil.pdf 114713 bytes
PRE_Dolezel_1.pdf Info on PRE_Dolezel_1.pdf 225483 bytes
PRE_Dolezel_2.pdf Info on PRE_Dolezel_2.pdf 452162 bytes
PRE_Dolezel_3.pdf Info on PRE_Dolezel_3.pdf 598712 bytes
PRE_Dolezel_4.pdf Info on PRE_Dolezel_4.pdf 305214 bytes
PRE_Exam questions_EN.pdf Info on PRE_Exam questions_EN.pdf 73342 bytes
PRE_pr00_parametry.pdf Info on PRE_pr00_parametry.pdf 395480 bytes
PRE_pr01_ustalene_stavy.pdf Info on PRE_pr01_ustalene_stavy.pdf 246006 bytes
PRE_pr01_ustalene_stavy_EN.pdf Info on PRE_pr01_ustalene_stavy_EN.pdf 144416 bytes
PRE_pr02_ampacita.pdf Info on PRE_pr02_ampacita.pdf 610220 bytes
PRE_pr02_ampacita_EN.pdf Info on PRE_pr02_ampacita_EN.pdf 565244 bytes
PRE_pr03_elmag.pdf Info on PRE_pr03_elmag.pdf 2468003 bytes
PRE_pr03_elmag_EN.pdf Info on PRE_pr03_elmag_EN.pdf 2401861 bytes
PRE_pr04_FACTS.pdf Info on PRE_pr04_FACTS.pdf 2426756 bytes
PRE_pr05_FACTS2.pdf Info on PRE_pr05_FACTS2.pdf 5780075 bytes
PRE_pr05_FACTS_EN.pdf Info on PRE_pr05_FACTS_EN.pdf 1364831 bytes
PRE_pr06_OZE_EN.pdf Info on PRE_pr06_OZE_EN.pdf 2804308 bytes
PRE_pr07_mechanika_a.pdf Info on PRE_pr07_mechanika_a.pdf 165440 bytes
PRE_pr07_mechanika_a_LM_EN.pdf Info on PRE_pr07_mechanika_a_LM_EN.pdf 462756 bytes
PRE_pr07_mechanika_b.pdf Info on PRE_pr07_mechanika_b.pdf 199494 bytes
PRE_pr07_mechanika_b_LM_EN.pdf Info on PRE_pr07_mechanika_b_LM_EN.pdf 308686 bytes
PRE_pr07_mechanika_c_LM_EN.pdf Info on PRE_pr07_mechanika_c_LM_EN.pdf 305746 bytes
PRE_pr08_slozky.pdf Info on PRE_pr08_slozky.pdf 121579 bytes
PRE_pr08_slozky_EN_LMver1.pdf Info on PRE_pr08_slozky_EN_LMver1.pdf 387513 bytes
Popis_ampacita_2018.pdf Info on Popis_ampacita_2018.pdf 650545 bytes
Prezentace Rozvodny ČVUT.pdf Info on Prezentace Rozvodny ČVUT.pdf 6391183 bytes
Seminární foto-práce 2019.pdf Info on Seminární foto-práce 2019.pdf 689975 bytes
Zadani_pole_2018.pdf Info on Zadani_pole_2018.pdf 557624 bytes
cv02.zip Info on cv02.zip 404554 bytes
cv03.zip Info on cv03.zip 535739 bytes
cv05.pdf Info on cv05.pdf 171495 bytes
cv07.zip Info on cv07.zip 458809 bytes
cv08.zip Info on cv08.zip 473625 bytes
cv09.zip Info on cv09.zip 238570 bytes
cv10.zip Info on cv10.zip 657859 bytes
cv12.zip Info on cv12.zip 171367 bytes
otazkyPRE-13.pdf Info on otazkyPRE-13.pdf 79052 bytes
pr10_PRE_kvalita_EN.pdf Info on pr10_PRE_kvalita_EN.pdf 1627800 bytes
pr11_PRE_SmartGrid_EN.pdf Info on pr11_PRE_SmartGrid_EN.pdf 1723428 bytes
projektovani.pdf Info on projektovani.pdf 8889269 bytes
zadani12.xlsx Info on zadani12.xlsx 6227 bytes
zadani3.xlsx Info on zadani3.xlsx 5450 bytes
zadani4.xlsx Info on zadani4.xlsx 4591 bytes
zadaniNR.pdf Info on zadaniNR.pdf 518197 bytes
zadaniNewton2018.xlsx Info on zadaniNewton2018.xlsx 14007 bytes
zadani_Gauss,Newton_2017.xlsx Info on zadani_Gauss,Newton_2017.xlsx 6117 bytes
zadani_ampacita_2017.xlsx Info on zadani_ampacita_2017.xlsx 5359 bytes
zadani_ampacita_2018.xlsx Info on zadani_ampacita_2018.xlsx 12983 bytes
zadani_pole_2017.xlsx Info on zadani_pole_2017.xlsx 4599 bytes
zadani_pole_2018.xlsx Info on zadani_pole_2018.xlsx 11928 bytes