Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.
-- La BruyereHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
   Matematické aplikace

A1B15MAA Matematické aplikace Rozsah výuky: 3+2
Přednášející (garant): Kyncl J. Typ předmětu: P Zakončení: Z, ZK
Zodpovědná katedra: 13115 Kreditů: 6 Semestr: L

Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

Osnova přednášek:
1. Úvod do funkce komplexní proměnné.
2. Integrální transformace, použití Laplaceovy transformace pro popis lineárních systémů.
3. Možnosti aplikace výpočetních prostředků v energetice, kriteria volby prostředí.
4. Metodika tvorby matematických modelů technických systémů.
5. Aplikace výpočetních metod v energetice.
6. Možnosti prostředí MATLAB a Mathematica, kriteria volby.
7. Mathematica pro jednoduché výpočty.
8. Mathematica jako programovací jazyk.
9. Možnosti zpracování dat v Mathematice.
10.Implementace modelů energetických systémů v prostředí Mathematica.
11.Tvorba jednoduchých programů v MATLABu.
12.Využití potenciálu knihoven prostředí MATLAB.
13.Simulink a možnosti jeho využití.
14.Model energetického systému v Simulink.

Osnova cvičení:
1. Mathematica: základy syntaxe.
2. Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů.
3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.
4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.
5. Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů.
6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí.
7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic.
8. Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů.
9. MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.
10.MATLAB: funkce, grafické výstupy.
11.MATLAB: ODE.
12.MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.
13.MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.
14.MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.

Podmínky zápočtu:
Student úspěšně absolvuje dva testy v semestru (7. a 13. výukový týden), z každého testu lze získat maximálně 25 bodů. Jeden test je možné opravit (výsledek předchozího testu se v tomto případě anuluje). Pro udělení zápočtu je nutné získat v průběhu semestru minimálně 25 bodů. Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty) během testu vede k ohodnocení výsledku testu 0 b. (pro opisujícího studenta i studenta, který opisování umožnil).

Zkouška:
Pokud student v průběhu semestru získal více než 40 bodů, může na základě semestrálních testů získat známky dle tabulky:

Počet bodů Známka
46 - maximum A
40 - 45 B

Ze zkouškového testu je možné získat maximálně 50 bodů. Bodová ohodnocení ze semestru a ze zkouškového testu se sčítají. Výsledná známka je stanovena dle předpisu:

Počet bodů Známka
100 - 90 A
89 - 80 B
79 - 70 C
69 - 60 D
59 - 50 E
méně než 50 F

Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty) během testu vede k ohodnocení výsledku testu 0 b. (pro opisujícího studenta i studenta, který opisování umožnil).

Před přihlášením ke zkoušce je nutno získat zápočet.

Literatura:

  1. Stažení studentské verze Wolfram Mathematica a Matlab
  2. Stephen Wolfram: Mathematica
  3. Duane Hanselman: Mastering in Matlab
  4. Začínáme s Mathematica-ou
  5. PPT ze cvičení 1 předmětu APP (SW Matlab)(info)
  6. PPT ze cvičení 2 předmětu APP (SW Matlab)(info)
  7. Tutoriál a další materiály k Mathematice
  8. L.Musil: Základní kurz Mathematica
  9. L.Musil: Kurz Mathematica - Patterny

Cvičení:

Aktuality

Přílohy

06-Algoritmus_pro_metodu_uzlovych_napeti.zip Info on 06-Algoritmus_pro_metodu_uzlovych_napeti.zip 198832 bytes
10.4.2014.ZIP Info on 10.4.2014.ZIP 4884 bytes
12_30a.nb Info on 12_30a.nb 8257 bytes
12_30b.nb Info on 12_30b.nb 7506 bytes
2016_cv1.nb Info on 2016_cv1.nb 67766 bytes
2016_cv2.nb Info on 2016_cv2.nb 60746 bytes
2016_cv3.nb Info on 2016_cv3.nb 59356 bytes
2016_cv4.nb Info on 2016_cv4.nb 75474 bytes
2016_cv5.nb Info on 2016_cv5.nb 69482 bytes
30042015.ZIP Info on 30042015.ZIP 31231 bytes
A1B15MAA-přednášky.pdf Info on A1B15MAA-přednášky.pdf 4865127 bytes
AE1B15MAA2011.zip Info on AE1B15MAA2011.zip 41430 bytes
ArchivTrutnov_ZS1011.rar Info on ArchivTrutnov_ZS1011.rar 10643602 bytes
Archiv_LS1011.zip Info on Archiv_LS1011.zip 25264338 bytes
Archiv_ZS_0910.rar Info on Archiv_ZS_0910.rar 18372276 bytes
CAO-Dioda.nb Info on CAO-Dioda.nb 143967 bytes
CAO-Fourier+HUS.nb Info on CAO-Fourier+HUS.nb 217302 bytes
CAO-Fourier-komprese.nb Info on CAO-Fourier-komprese.nb 24866 bytes
CAO-Fourier.nb Info on CAO-Fourier.nb 17562 bytes
CAO-OperacniZesilovac.nb Info on CAO-OperacniZesilovac.nb 86947 bytes
CAO-RLC-NDSolve+HUS.nb Info on CAO-RLC-NDSolve+HUS.nb 108607 bytes
CAO-Rezonance.nb Info on CAO-Rezonance.nb 91865 bytes
CAO-RungeKutta.nb Info on CAO-RungeKutta.nb 61933 bytes
CAO-RungeKutta.pdf Info on CAO-RungeKutta.pdf 160738 bytes
CAO-VazaneInduktory.nb Info on CAO-VazaneInduktory.nb 77941 bytes
CAO-Vedeni.nb Info on CAO-Vedeni.nb 322094 bytes
CAO-VykonRC.nb Info on CAO-VykonRC.nb 37208 bytes
CAO-Vykony.nb Info on CAO-Vykony.nb 136685 bytes
CAO-VykonyHUS.nb Info on CAO-VykonyHUS.nb 13484 bytes
CAO-svazek2.pdf Info on CAO-svazek2.pdf 2320736 bytes
CV-1-5_Simulink.rar Info on CV-1-5_Simulink.rar 26644 bytes
CV1-5.nb Info on CV1-5.nb 65933 bytes
CV2_5.nb Info on CV2_5.nb 24693 bytes
CVdALK1.nb Info on CVdALK1.nb 14124 bytes
FyzPrikladyI.doc Info on FyzPrikladyI.doc 22528 bytes
Fyzikanewt.doc Info on Fyzikanewt.doc 22016 bytes
Graphic.nb Info on Graphic.nb 762001 bytes
KurzMathematicy-Musillver1.nb Info on KurzMathematicy-Musillver1.nb 151271 bytes
KurzPatternyVer1.nb Info on KurzPatternyVer1.nb 96373 bytes
MAA13032013.zip Info on MAA13032013.zip 3540410 bytes
MAA14052015.zip Info on MAA14052015.zip 95504 bytes
MAA2012.zip Info on MAA2012.zip 1843957 bytes
MAA2013prednes2.ZIP Info on MAA2013prednes2.ZIP 34655 bytes
MAADveReseni.nb Info on MAADveReseni.nb 24422 bytes
MAAJednaReseni.nb Info on MAAJednaReseni.nb 24173 bytes
MAALaplace.nb Info on MAALaplace.nb 2410 bytes
MAAflicker.nb Info on MAAflicker.nb 66032 bytes
MAAharmoniky.nb Info on MAAharmoniky.nb 8515 bytes
MAAvykony.nb Info on MAAvykony.nb 31923 bytes
Obvody.nb Info on Obvody.nb 148680 bytes
Oprava2405.nb Info on Oprava2405.nb 7368 bytes
Po0903Org1a.nb Info on Po0903Org1a.nb 40415 bytes
Prednes07032013.zip Info on Prednes07032013.zip 2934949 bytes
SampleTestWithResult.nb Info on SampleTestWithResult.nb 22087 bytes
Schmidt1pokusy.nb Info on Schmidt1pokusy.nb 9013 bytes
T1430A.nb Info on T1430A.nb 8988 bytes
T1430B.nb Info on T1430B.nb 8465 bytes
Určování frekvence a fázorů v elektroenergetice.pdf Info on Určování frekvence a fázorů v elektroenergetice.pdf 1247562 bytes
VstupniTestBI-PMASResenim.nb Info on VstupniTestBI-PMASResenim.nb 36823 bytes
captainhook.nb Info on captainhook.nb 8634 bytes
createfigure2.m Info on createfigure2.m 961 bytes
cv-eng2014.nb Info on cv-eng2014.nb 68132 bytes
cv1-1.nb Info on cv1-1.nb 68301 bytes
cv1-2-ukazkovy%test.nb Info on cv1-2-ukazkovy%test.nb 7614 bytes
cv1-2-ukazkovy%testb-Reseny.nb Info on cv1-2-ukazkovy%testb-Reseny.nb 17387 bytes
cv1-2.nb Info on cv1-2.nb 105970 bytes
cv1-2testA.nb Info on cv1-2testA.nb 8604 bytes
cv1-2testB.nb Info on cv1-2testB.nb 7867 bytes
cv1-3.nb Info on cv1-3.nb 81270 bytes
cv1-4.nb Info on cv1-4.nb 70945 bytes
cv1-5-2014.nb Info on cv1-5-2014.nb 115422 bytes
cv1-5-ukazka.nb Info on cv1-5-ukazka.nb 18346 bytes
cv1-5.nb Info on cv1-5.nb 24730 bytes
cv10_5a.slx Info on cv10_5a.slx 15748 bytes
cv10_5b.slx Info on cv10_5b.slx 16791 bytes
cv3.slx Info on cv3.slx 16223 bytes
cvDalk-1.nb Info on cvDalk-1.nb 46005 bytes
cvDalk-2.nb Info on cvDalk-2.nb 33263 bytes
dalk2015.nb Info on dalk2015.nb 43747 bytes
dalk2016.nb Info on dalk2016.nb 116289 bytes
dat.csv Info on dat.csv 6991 bytes
dataCv5.csv Info on dataCv5.csv 2613 bytes
delic.nb Info on delic.nb 5653 bytes
dervect.m Info on dervect.m 119 bytes
dotaznikMat.zip Info on dotaznikMat.zip 81547 bytes
en3testKyncl.zip Info on en3testKyncl.zip 5576 bytes
engl10.nb Info on engl10.nb 7477 bytes
engl2.nb Info on engl2.nb 16067 bytes
engl3.nb Info on engl3.nb 13715 bytes
engl5.nb Info on engl5.nb 15773 bytes
engl6.nb Info on engl6.nb 7811 bytes
engl7.nb Info on engl7.nb 9408 bytes
engl9.nb Info on engl9.nb 3533 bytes
fit.nb Info on fit.nb 11632 bytes
fyzikaI.nb Info on fyzikaI.nb 10990 bytes
humuhumunukuapua.nb Info on humuhumunukuapua.nb 5622 bytes
identifikaceRLC.nb Info on identifikaceRLC.nb 10261 bytes
integral2c.nb Info on integral2c.nb 15709 bytes
jakNaSmyce.nb Info on jakNaSmyce.nb 4873 bytes
kalokaigatheia-1a.nb Info on kalokaigatheia-1a.nb 7199 bytes
kalokaigatheia-1b.nb Info on kalokaigatheia-1b.nb 6416 bytes
kalokaigatheia-1b_en.nb Info on kalokaigatheia-1b_en.nb 6197 bytes
khan.nb Info on khan.nb 5748 bytes
konformita1b.nb Info on konformita1b.nb 27640 bytes
laplace.nb Info on laplace.nb 4625 bytes
laplasaspol.nb Info on laplasaspol.nb 18229 bytes
lecture English2015.nb Info on lecture English2015.nb 12677 bytes
maa2011Treti.zip Info on maa2011Treti.zip 4250887 bytes
maa2018Pr1.nb Info on maa2018Pr1.nb 12709 bytes
maaTestM.nb Info on maaTestM.nb 11587 bytes
maajednoduchepripady.nb Info on maajednoduchepripady.nb 3361392 bytes
maapr2rlcdif2.nb Info on maapr2rlcdif2.nb 8416 bytes
maaprenos.nb Info on maaprenos.nb 2193601 bytes
maarlcndsolve.nb Info on maarlcndsolve.nb 622682 bytes
maarlcndsolveahus.nb Info on maarlcndsolveahus.nb 639311 bytes
maaukazkahus.nb Info on maaukazkahus.nb 1963818 bytes
maauzlyukazka.nb Info on maauzlyukazka.nb 726667 bytes
maavykonyedux.nb Info on maavykonyedux.nb 1811537 bytes
matlaeng.slx Info on matlaeng.slx 15226 bytes
mereni 26.11.xls Info on mereni 26.11.xls 37888 bytes
milkatakrava.nb Info on milkatakrava.nb 8449 bytes
minctverce.nb Info on minctverce.nb 4753 bytes
model1cv3.mdl Info on model1cv3.mdl 21982 bytes
model2acv3.mdl Info on model2acv3.mdl 21876 bytes
model2cv3.mdl Info on model2cv3.mdl 18158 bytes
model_eng.slx Info on model_eng.slx 15083 bytes
model_eng2.slx Info on model_eng2.slx 17378 bytes
model_eng3.slx Info on model_eng3.slx 13577 bytes
modeleng1.mdl Info on modeleng1.mdl 23302 bytes
modkonstruct.nb Info on modkonstruct.nb 30528 bytes
mujPraded.nb Info on mujPraded.nb 7364 bytes
neupravenaData.zip Info on neupravenaData.zip 363441 bytes
newtfyz.nb Info on newtfyz.nb 6768 bytes
obvVykony2.doc Info on obvVykony2.doc 2275840 bytes
orthorectia.nb Info on orthorectia.nb 8558 bytes
osmyprednes.zip Info on osmyprednes.zip 8067 bytes
ozusm.nb Info on ozusm.nb 7938 bytes
papirsimulink.nb Info on papirsimulink.nb 11557 bytes
pr1.nb Info on pr1.nb 100538 bytes
prdnes4.zip Info on prdnes4.zip 778268 bytes
prednaskaPrvni.nb Info on prednaskaPrvni.nb 18474 bytes
prednes09052013.ZIP Info on prednes09052013.ZIP 430859 bytes
prednes1.nb Info on prednes1.nb 21225 bytes
prednes110413.zip Info on prednes110413.zip 2114287 bytes
prednes1a2.nb Info on prednes1a2.nb 35787 bytes
prednes2015.nb Info on prednes2015.nb 111046 bytes
prednes2016-1.nb Info on prednes2016-1.nb 124165 bytes
prednes21032013.zip Info on prednes21032013.zip 120583 bytes
prednes6.zip Info on prednes6.zip 2407160 bytes
prednes7.zip Info on prednes7.zip 1960843 bytes
prednes8.zip Info on prednes8.zip 120583 bytes
prednes9.zip Info on prednes9.zip 110097 bytes
prvnifce.m Info on prvnifce.m 79 bytes
rekSig2b-a.nb Info on rekSig2b-a.nb 38683 bytes
rlcndsolveahus.nb Info on rlcndsolveahus.nb 756403 bytes
rungekutta.nb Info on rungekutta.nb 15784 bytes
sampleTest.nb Info on sampleTest.nb 13783 bytes
scope_44.csv Info on scope_44.csv 4032780 bytes
scope_7.csv Info on scope_7.csv 631000 bytes
simulated1.nb Info on simulated1.nb 7138 bytes
simulinknapapir0305-1.nb Info on simulinknapapir0305-1.nb 4868 bytes
simulinknapapir0305-2.nb Info on simulinknapapir0305-2.nb 4258 bytes
spojitost_fazor_cas_dynamic-1.nb Info on spojitost_fazor_cas_dynamic-1.nb 38812 bytes
strakanovak.slx Info on strakanovak.slx 18390 bytes
strakanovak2.slx Info on strakanovak2.slx 15322 bytes
struct Info on struct 1236 bytes
teploty a proudy.xls Info on teploty a proudy.xls 72192 bytes
test 14052013 1cv.nb Info on test 14052013 1cv.nb 7440 bytes
test 14052013 2cv.nb Info on test 14052013 2cv.nb 7814 bytes
test JanKyncl2015.nb Info on test JanKyncl2015.nb 16643 bytes
test english 2014.nb Info on test english 2014.nb 13164 bytes
test01062016.nb Info on test01062016.nb 9092 bytes
test06052021.nb Info on test06052021.nb 3427 bytes
test08-09062016.nb Info on test08-09062016.nb 5750 bytes
test11430.nb Info on test11430.nb 8566 bytes
test120613.nb Info on test120613.nb 6106 bytes
test1A.nb Info on test1A.nb 7506 bytes
test1B.nb Info on test1B.nb 7975 bytes
test1JanKyncl.nb Info on test1JanKyncl.nb 16441 bytes
test1JanKyncl2016.nb Info on test1JanKyncl2016.nb 16972 bytes
test1LukasZak.nb Info on test1LukasZak.nb 17994 bytes
test1MiroslavMuller.nb Info on test1MiroslavMuller.nb 15785 bytes
test1ZdenekNovak.nb Info on test1ZdenekNovak.nb 17067 bytes
test1diverz1.nb Info on test1diverz1.nb 7954 bytes
test1diverz2.nb Info on test1diverz2.nb 8835 bytes
test1opr.nb Info on test1opr.nb 7872 bytes
test1opravny2016Po1430.nb Info on test1opravny2016Po1430.nb 6860 bytes
test1opravny2016Po1600.nb Info on test1opravny2016Po1600.nb 6860 bytes
test2-05-19.nb Info on test2-05-19.nb 7327 bytes
test2013Ukazka2.nb Info on test2013Ukazka2.nb 14392 bytes
test2013Ukazka3.nb Info on test2013Ukazka3.nb 16013 bytes
test2013Ukazka4.nb Info on test2013Ukazka4.nb 14026 bytes
test2013Ukazka5.nb Info on test2013Ukazka5.nb 14437 bytes
test2013UkazkaRes.nb Info on test2013UkazkaRes.nb 13763 bytes
test20140407-A.nb Info on test20140407-A.nb 7565 bytes
test20140407-B.nb Info on test20140407-B.nb 6577 bytes
test2016druhy.nb Info on test2016druhy.nb 9169 bytes
test2016prvni.nb Info on test2016prvni.nb 9533 bytes
test21430.nb Info on test21430.nb 7903 bytes
test2A.nb Info on test2A.nb 7620 bytes
test2B.nb Info on test2B.nb 8038 bytes
test3.nb Info on test3.nb 16766 bytes
test31600.nb Info on test31600.nb 8836 bytes
test3A.nb Info on test3A.nb 7868 bytes
test3B.nb Info on test3B.nb 8390 bytes
test4A.nb Info on test4A.nb 8453 bytes
test4B.nb Info on test4B.nb 8409 bytes
testDalkariMatematika.nb Info on testDalkariMatematika.nb 7226 bytes
test_3A-solved.nb Info on test_3A-solved.nb 17184 bytes
test_3B-solved.nb Info on test_3B-solved.nb 17798 bytes
test_ukazka_cv1_5.nb Info on test_ukazka_cv1_5.nb 16235 bytes
testtesttest.nb Info on testtesttest.nb 8529 bytes
testy2011.zip Info on testy2011.zip 11808 bytes
theFirstTest.nb Info on theFirstTest.nb 2800 bytes
tipy1uprrs.nb Info on tipy1uprrs.nb 47661 bytes
tretiPrednes2012.zip Info on tretiPrednes2012.zip 6413331 bytes
ukkk.nb Info on ukkk.nb 5770 bytes
ukol1ref.nb Info on ukol1ref.nb 18410 bytes
uktesty2013.ZIP Info on uktesty2013.ZIP 15087 bytes
x2016cv11.slx Info on x2016cv11.slx 15190 bytes
x2016cv12.slx Info on x2016cv12.slx 13798 bytes
x2016cv13.slx Info on x2016cv13.slx 15541 bytes
x2016cv14.slx Info on x2016cv14.slx 14058 bytes
x2016cv41.slx Info on x2016cv41.slx 15088 bytes
x2016cv42.slx Info on x2016cv42.slx 14585 bytes
x2016cv43.slx Info on x2016cv43.slx 15582 bytes
x2016cv51.slx Info on x2016cv51.slx 15944 bytes
x2016cv52.slx Info on x2016cv52.slx 15334 bytes
x2016cv53.slx Info on x2016cv53.slx 15642 bytes
zpracsvs.nb Info on zpracsvs.nb 9896 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-32) byla změněna 10:24 29.02.2016 uživatelem mullez1.